Veselība

Veselības apdrošināšana + zobārstniecības pakalpojumi

Nelaimes gadījumu apdrošināšana

Ceļojumu apdrošināšana

Veselības pārbaudes

Vakcinācija

Optisko korekcijas līdzekļu apmaksa

Sporta zāles apmaksa

Pasākumi

Kolektīva saliedēšanas pasākumi

Ziemassvētku balle

Ziemassvētku pasākums bērniem, darbinieku ģimenēm

Piedalīšanās sacensībās, turnīros, maratonos

Atbalsts

Pabalsti darbinieku ģimenēm (bērna piedzimšana, bērnam sākot mācības 1. klasē u.c.)

Iespēja izmantot mācību atvaļinājumu ar darba samaksas saglabāšanu

Papildu atvaļinājumi svarīgiem notikumiem

Darba vide

Draudzīga atmosfēra

Droša un ergonomiska darba vide

Iespēja doties komandējumos

Elastīgs darba laika grafiks,

Izglītība

Sadarbība ar izglītības iestādēm: ekskursijas, prakses vietas

Kvalifikācijas celšana: apmācības, semināri, svešvalodu kursi

Sertifikācijas apmaksa,

Veselība

Pasākumi

Atbalsts

Darba vide

Izglītība

Veselības apdrošināšana + zobārstniecības pakalpojumi

Nelaimes gadījumu apdrošināšana

Ceļojumu apdrošināšana

Veselības pārbaudes

Vakcinācija

Optisko korekcijas līdzekļu apmaksa

Sporta zāles apmaksa

Kolektīva saliedēšanas pasākumi

Ziemassvētku balle

Ziemassvētku pasākums bērniem, darbinieku ģimenēm

Piedalīšanās sacensībās, turnīros, maratonos

Pabalsti darbinieku ģimenēm (bērna piedzimšana, bērnam sākot mācības 1. klasē u.c.)

Iespēja izmantot mācību atvaļinājumu ar darba samaksas saglabāšanu

Papildu atvaļinājumi svarīgiem notikumiem

Draudzīga atmosfēra

Droša un ergonomiska darba vide

Iespēja doties komandējumos

Elastīgs darba laika grafiks,

Sadarbība ar izglītības iestādēm: ekskursijas, prakses vietas

Kvalifikācijas celšana: apmācības, semināri, svešvalodu kursi

Sertifikācijas apmaksa,

Mums rūp
mūsu komanda