KVALITĀTE UN DARBA DROŠĪBA

 

Kvalitāte

SIA "Latvijas Energoceltnieks" ir ieviesta sertificēta kvalitātes pārvaldības sistēma saskaņā ar standarta ISO 9001 prasībām, darba drošības un arodveselības vadības sistēma saskaņā ar standarta ISO 45001 prasībām, kā arī vides pārvaldības sistēma saskaņā ar standarta ISO 14001 prasībām.

Uzņēmumā darbojas darba aizsardzības un kvalitātes nodaļa, kuru vada kompetents, sertificēts darba aizsardzības speciālists.

Lai gūtu pilnīgu pārliecību, ka uzņēmumā ieviestie Kvalitātes vadības, vides pārvaldības un darbinieku drošības un veselības aizsardzības standartu principi atbilst tam, kā to izstrādātāji bija iecerējuši, SIA „Latvijas Energoceltnieks” kā sertifikācijas biedrību izmanto Bureau Veritas Certification.

ISO9000 IS050000