PROJEKTĒŠANA UN ĢEODĒZISKIE DARBI

SIA "Latvijas Energoceltnieks" sertificētie darbinieki piedāvā klientam vispiemērotāko risinājumu un uzņemsies atbildību par projekta izstrādi, vadīšanu un saskaņošanu.

 

Projektēšana

Iekšējo un ārējo telekomunikāciju tīklu projektēšana
Iekšējo un ārējo optisko kabeļu tīklu, arī kabeļu kanalizācijas, projektēšana
Sakaru un apgaismes torņu/ mastu projektēšana
Mobilo sakaru bāzes staciju konstrukciju uz esošām ēkām/ būvēm projektēšana
Gaisvadu un kabeļu elektropārvades līniju līdz 1 kV projektēšana
Gaisvadu un kabeļu elektropārvades līniju līdz 20 kV projektēšana
Gaisvadu un kabeļu elektropārvades līniju no 110 līdz 330 kV projektēšana
Ēku zibens aizsardzības ietaišu projektēšana
Vadības un automātikas ietaišu projektēšana
Spēka un apgaismes instalāciju projektēšana
Transformatoru apakšstaciju, komutācijas un sadalnes punktu projektēšana
Apsardzes, video un ugunsdzēsības signalizācijas sistēmu projektēšana
Ēku un būvju projektēšana
Gāzes apgādes, kanalizācijas un siltumtīklu projektu vadība un uzraudzība

Ģeodēziskie darbi

Topogrāfisko plānu izgatavošana
Būvasu nospraušana
Digitālo uzmērījumu veikšana un saskaņošana