330 kV apakšstacija "Ventspils"


Būvniecības un montāžas apjoms: 330 kV sadalne ar 5 divkopņu pieslēgumiem, 330/110 kV autotransformators un šunta reaktori, sekundāri kabeļi un releju aizsardzības.