330/110 kV elektropārvades līnija Kurzemes loks, 1. kārta


110/330kV EPL Ventspils – Grobiņa izbūve. Kopgarums 117 km. 110/330 kV divķēžu gaisvada līnijas izbūve, ietverot projektēšanu, materiālu piegādi un pamatu, balstu un vadu un OPGW izbūves un montāžas darbus. Projekts realizēts pilnsabiedrības „LEC un EMPOWER” sastāvā, 2012. -2014. gads