110/10 kV apakšstacija "Mežaparks"


110/10 kV apakšstacijas "Mežaparks" izbūve, vadības ēkas izbūve, 110 kV GIS iekārtas uzstādīšana, 10kV slēgiekārtas, kabeļu un releju aizsardzības sistēmas montāža. 2013.gads