330/110 kV apakšstacija Jelgavā


330 kV sadalnes izbūve ar septiņiem divkopņu pievienojumiem – divi 330/110 kV autotransformatori ar šunta reaktoriem, četri 330 kV līniju pievienojumi un sajūgslēdzis.