Antenu montāža mobilo sakaru tīklu tornī


UMTS/LTE un radioreleju antenas montāža un ieregulēšana bāzes stacijas sakaru tornī