Smiltenes Valsts tehnikuma - profesionālās vidusskolas ēku rekonstrukcija Smiltenē


Projekta ietvaros tika rekonstruētas un modernizētas piecas mācību ēkas.