Austrumlatgales Profesionālās vidusskolas ēku kompleksa rekonstrukcija Rēzeknē


Projekta ietvaros tika realizētas divas kārtas: 1.kārta- Austrumlatgales Profesionālās vidusskolas mācību un pārtikas mācību laboratoriju korpusa rekonstrukcija un pārtikas mācību laboratoriju jaunbūve, 2.kārta- Austrumlatgales Profesionālās vidusskolas dienesta viesnīcas korpusa rekonstrukcija, siltināšana un logu nomaiņa.