400/110 kV apakšstacijas „Isokankaan” izbūve


Būvniecības un montāžas darbi: -400 kV divkopņu sistēmas izbūve ar 2 līniju, transformatora pieslēgumu un vienu caurejošo līniju; -110 kV trīskopņu sistēmas izbūve ar 5 līniju un transformatora pieslēgumu; -Reaktora pieslēguma izbūve -Releju aizsardzības un automātikas (RAA) sistēmas izbūve; -AC/DC sistēmas izbūve; -Vadības ēkas iekšējās instalācijas izbūve.