“Pļaviņu HES augšas bjefa pastatņu celtņu sliežu ceļa siju un balstu dzelzsbetona konstrukciju atjaunošana”


Projekta risinājums paredz būtiski uzlabot celtņa darba apstākļus. Samazinot celtņa ceļa siju elastīgo izlieci Izbūvējot sliedes kā nepārtrauktu konstrukciju Pienācīgi nostiprinot celtņa sliežu ceļa sijas gan garenvirzienā, gan šķērsvirzienā. Veicamie darbi: dzelzsbetona trotuāra AB un LB pusē demontāža, veco dzelzsbetona siju demontāža, celtņa sliedes un siju margas demontāža, jauno tēraudu siju montāža, jauno pastatņa celtņa sliežu montāža, tēraudu sijas pārbaude un nodošana ekspluatācija.