INŽENIERTEHNISKĀS BŪVES

Kravu stacionārie skeneri

Stacionārie ātruma kontroles radari uz autoceļiem

Gaisa aviācijas satiksmes radaru sistēmas

Sakaru sistēmas "zeme-gaiss"