MOBILO SAKARU TĪKLI

KOMPLEKSI "ZEM ATSLĒGAS" PAKALPOJUMI:

Bāzes staciju vietu izvēle un juridiskie pakalpojumi
Projektēšana
Torņu un bāzes staciju celtniecības un montāžas darbi
Antenu, iekārtu un fīderu montāžas darbi
Bāzes staciju integrācija tīklā

 

GSM, UMTS UN LTE IEKĀRTU MONTĀŽA

GSM/UMTS/LTE antenu montāža un ieregulēšana
GSM/UMTS/LTE antenu pastiprinātāju, sadalītāju, frekvenču dalītāju montāža
RRL antenu un to iekārtu montāža un ieregulēšana
Elektrobarošanas kabeļu un pārsprieguma aizsardzības montāža un pieslēgšana
Līdzstrāvas elektrobarošanas un akumulatoru montāža bāzes stacijā
Optisko kabeļu un to uzmavu montāža un pievienošana
Koaksiālo kabeļu no ½" līdz 1 ⅝" ar konektoriem montāža antenu balstā
Statņu montāža – FlexiEDGE/UMTS/LTE, FlexiLite, Metrosite, UltraSite
Bāzes staciju ieslēgšana, programmēšana un integrēšana tīklā.

MOBILO SAKARU TĪKLU EKSPLUATĀCIJA UN APKALPOŠANA

Bāzes staciju konstrukciju apsekošana, rekonstrukcija, renovācija
Antenu, iekārtu, fīderu apsekošana, demontāža, montāža
Operatīvā apkalpošana (24/7)
Tehniskā ekspertīze