VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga””- biznesa zāles pārbūve

SIA „Latvijas Energoceltnieks” ir uzsācis būvniecības darbus pie esošās biznesa zāles zonas pārbūves par publisku pasažieru kustības zonu 824 m2 platībā

Darbos paredzēts:

– Esošās pasu kontroles zonas (robežas) demontāža un pārcelšana uz Ziemeļu piestātni
– Ziemeļu termināla 3.stāva biroja telpu pārbūve par biznesa klases uzgaidāmo zāli 866 m2
– Gaisa tilta izbūve starp divām lidostas daļām un esošā lifta pagarināšana par vienu stāvu
– Iekšējo inženierkomunikāciju pielāgošana jaunajam plānojumam

Pārbūves darbi tiek veikti, nodrošinot lidostas nepārtrauktu funkcionēšanu un darbus plānots pabeigt 2017.gada maijā.

Biokurināmās koģenerācijas stacijas jaunbūve Vestienas ielā 2, Rīga

SIA „Latvijas Energoceltnieks” ir uzsācis Biokurināmās koģenerācijas stacijas būvniecību ar elektrisko jaudu 4,4 MWe un siltuma jaudu 20 MWth

Koģenerācijas stacijā tiek uzstādīts Dānijas kompānijā “Justsen Energiteknik” izgatavots 24 MWth jaudas katls ar lietderības koeficientu 88,11 %, kurā, sadegot koksnes atliekām, notiks ūdens iztvaikošana.

Saražotais tvaiks tiks padots Rumānijas kompānijā “General Turbo” izgatavotai tvaika turbīnai, kura darbinās elektroģeneratoru, tā ražojot elektroenerģiju.

Atstrādātais tvaiks no turbīnas tiks padots siltummainim, kurš uzsildīs siltumtīklos esošo ūdeni, kuru izmantos Rīgas centralizētajai siltumapgādei pieslēgto ēku apsildei. Atlikušais tvaiks tiks kondensēts un padots uz katlu, nodrošinot nepārtrauktu ūdens aprites ciklu.

Kurināmā glabāšanai tiek izbūvēta slēgta tipa koksnes šķeldas glabātuve ar 8 m augstām monolītā dzelzsbetona sienām.

Jaunās Biokurināmās koģenerācijas stacijas ieguvumi:

– efektīvāk izmantot kurināmo
– samazināt izmešu daudzumu
– panākt zemākas enerģijas ražošanas izmaksas
– samazināt siltuma zudumus
– vietējā kurināmā izmantošanas gadījumā tiek veicināta reģionālā attīstība

“Kurzemes loka” 3.posma projektēšanas un būvniecības darbus veiks apvienība “LEC, RECK un Empower”

AS”Augstsprieguma tīkls” izsludinātajā iepirkuma procedūrā augstsprieguma līnijas “Kurzemes loks” 3.posma projektēšanas un būvniecības darbiem līguma slēgšanas tiesības ieguvusi personu apvienība “LEC, RECK un Empower”, kur vadošais būvuzņēmējs ir SIA”LEC”.

2016.gads paredzēts projektēšanas darbiem un šobrīd aktīvi darbi norisinās pie šādām pozīcijām:

– Trases nospraušanas;
– Balstu konstrukciju izstrādes;
– Balstu izvietošanas pa trasi;
– Būvprojekta minimālā sastāvā sagatavošanas, un iesniegšanas novadu pašvaldībās;
– Ģeoloģisko izpētes darbu uzsākšanas.

“Kurzemes loks” ir energoinfrastruktūras projekts, kura ietvaros paredzēts izbūvēt 330 kV gaisvadu augstsprieguma elektrolīniju Latvijas rietumu daļā, lai novērstu līdz šim iztrūkstošo palielinātas jaudas pieslēgumu iespējamību Kurzemē.

Kopā ar “Kurzemes loka” līnijas attīstīšanu un izbūvi “Augstsprieguma tīkls” paredz modernizēt apakšstacijas “Sloka”, “Dzintari” un “Priedaine” un esošo gaisvadu līniju ievadus vai savienojumus Jūrmalā. Tāpat patlaban tiek veikta izpēte jaunu apakšstaciju būvniecības nepieciešamībai Dubultos un Vaivaros, kā arī jaudas palielināšanai Priedainē, lai spētu apmierināt arvien pieaugošo pieprasījumu un garantēt drošu elektroenerģijas piegādi.

Fizisku darbu uzsākšana plānota 2017. gada sākumā.

Projekta realizācijas gala termiņš: 2019. gada jūlija beigas.

Rīgas HES rekonstrukcija- pirmā hidroagregāta ģeneratora rotoru pārceļ uz montāžas laukumu

31. maija pēcpusdienā notika hidroagregāta Nr. 1 lielākās detaļas – ģeneratora rotora (350 tonnas) – izcelšana un novietošana montāžas laukumā tā atjaunošanas procesam, kur veiksmīgi līdzdarbojas arī SIA „Latvijas Energoceltnieks”.

SIA “Latvijas Energoceltnieks” līgumu noslēdza 2015.gada 17.decenbrī, uzsākot sagatavošanās darbus. Šobrīd notiek Rīgas HES hidroagregāta Nr.1 demontāžās process, kad visas galvenās iekārtas tiek izceltas no šahtas, lai uzsāktu to atjaunošanu.

Rīgas HES hidroagregātiem rekonstrukcijas gaitā ir paredzēts nomainīt hidroturbīnas, veikt ģeneratoru statoru nomaiņu, kā arī rotora polu izolācijas nomaiņu, un pilnībā atjaunot stacijas vadības sistēmu. Taču katram agregātam rekonstrukcijas apjoms ir dažāds.Rekonstrukcijas darbu veikšana ir sarežģīts process, kas prasa ļoti augstu precizitāti. Darbs tiek veikts, izmantojot jaunākās tehnoloģijas, lai sasniegtu izcilu rezultātu – Rīgas HES veiksmīgu, konkurētspējīgu  darbību enerģētiskajā sistēmā un brīvā elektroenerģijas tirgū.

Visu sešu hidroagregātu rekonstrukcija ir nepieciešama, jo tie ir tehniski nokalpojuši, to efektivitāte atpaliek no mūsdienu prasībām. Jāuzsver, ka hidroagregātu  rekonstrukcijas izpildes grafiks ir sarežģīts: remonts iespējams tikai starppalu periodos, un būtiski, ka vienā gadā var rekonstruēt tikai vienu agregātu. Darbus plānots pabeigtlīdz 2022. gada 1. aprīlim. Hidroagregātu rekonstrukcija notiek AS „Latvenergo” investīciju programmas ietvaros.

Rīgas HES ir ekspluatācijā kopš 1974. gada. Stacijā darbojas 6 hidroagregāti ar kopējo jaudu 402 MW – rekonstrukcijas darbu laikā paredzēts atjaunot novecojušās iekārtas, paaugstinot to darbības drošību un būtiski kāpinot HES efektivitāti. Pēc rekonstrukcijas Rīgas HES gadā saražos par aptuveni 20 GWh vairāk elektroenerģijas nekā līdz šim (tas atbilst vidējas Latvijas pilsētas gada patēriņam).

Rekonstrukcijas projekta galvenās aktivitātes:

– Rīgas HES hidroagregātu Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 rekonstrukcija;
– tehnisko un ekonomisko parametru uzlabošana, palielinot hidroagregātu lietderības koeficientu;
– hidroagregātu pieejamības un drošības darbību uzlabošana;
– ekspluatācijas izmaksu samazināšana un hidroagregātu atjaunošanas remonta veikšanas perioda pagarināšana;
– potenciālo risku novēršana, lai nepieļautu vides piesārņojumu ar eļļu.

(materiāls ņemts no www.latvenergo.lv publikācijas)

SIA „Latvijas Energoceltnieks” ir uzsācis vērienīgus rekonstrukciju darbus piecās apakšstacijās

Rekonstrukcijas gaitā paredzēts 110 un 400kV iekārtu rekonstrukcija, kas būtiski uzlabos elektroapgādes efektivitāti, kā arī tiks uzlabota apakšstacijas tuvumā esošo un dzīvojošo iedzīvotāju dzīves kvalitāte.

– A/st Ventspils 110kV
– A/st Viskaļi 110kV
– A/st Isokankaan 400kV (Somija)
– A/st Bolderāja 2
– A/st Daugavpils 10kV un 20 kV sadales ietaišu rekonstrukcija

Jaunās, mūsdienu prasībām atbilstošās iekārtas kā arī tehniskie risinājumi atbildīs nozares un pieaugošajām vides prasībām. Investīciju rezultātā samazināsies elektroapgādes pārtraukumi, kā arī pieaugs elektroenerģijas piegādes procesa drošums, tādējādi tiks nodrošinātas patērētāju pieaugošās prasības elektroenerģijas kvalitātei.

Ēnu diena SIA „Latvijas Energoceltnieks”

Iespēja dienu pavadīt SIA „Latvijas Energoceltnieks” un uzzināt kāda varētu būt darba diena, izvēloties inženierzinātni kā tālāko studiju virzienu, tika dota Kuldīgas Centra vidusskolas 12 klases audzēknim Rodrigo Gruntmanim.

Ēnu dienas laikā jaunietis tika pavadīts ekskursijā pa SIA „Latvijas Energoceltnieks” biroju un iepazīstināts ar administratīvo personālu – Departamenta vadītājiem, projektu vadītājiem un citiem biroja darbiniekiem. Rodrigo tika dota iespēja piedalīties projekta sapulcē, apskatīt uzņēmuma tehniku un transporta vienības, lai radītu pilnīgāku priekšstatu par to cik plašs ir mūsu uzņēmuma darbības profils.

SIA „Latvijas Energoceltnieks” bija liels gods uzņemt jaunieti uzņēmumā un parādīt inženierzinātnes plašo darba specifiku, kā arī pienākumu dažādību.

Maijā tiks uzsākta Rīgas HES hidroagregātu rekonstrukcija, kurā darbus veiks arī SIA „Latvijas Energoceltnieks”

Daugavas HES ir Latvijā svarīgākās energobūves, kuru pilnīgā rekonstrukcijā AS „Latvenergo” šobrīd iegulda 200 miljonus eiro. Nomainot visus hidroagregātus, Latvija vēl vismaz tuvākos 40 gadus gūs saimniecisku labumu, pieaugot to jaudai un elektroenerģijas izstrādes efektivitātei.

Rīgas HES apjomīgo rekonstrukcijas darbu laikā paredzēts atjaunot novecojušās iekārtas, paaugstinot to darbības drošību un būtiski kāpinot HES efektivitāti. Jau rekonstrukcijas procesa gaitā HES efektivitātes rādītāji tiks uzlaboti, bet pēc rekonstrukcijas Rīgas HES gadā saražos par aptuveni 20 GWh vairāk elektroenerģijas nekā līdz šim, kas atbilst Bauskas pilsētas gada patēriņam. Rekonstrukcijas projekta mērķis ir nodrošināt drošu, efektīvu, ilgstošu un konkurētspējīgu Rīgas HES darbību kopējā enerģētiskajā sistēmā – brīvā elektroenerģijas tirgū. Rīgas HES hidroagregātu nomaiņu paredzēts noslēgt līdz 2022. gada 1. aprīlim.

SIA „Latvijas Energoceltnieks” var lepoties, ka piedalīsies tik vērienīga projekta realizācijā, kā ietvaros veiks Rīgas HES hidroagregātu rekonstrukciju 7.gadu laikā atjaunojot 6 hidroagregātus.

Latvijas Energoceltnieks pirmā 400 kV gaisvadu līnija Baltijā

SIA “Latvijas Energoceltnieks” var lepoties, ka ir piedalījies 400 kV gaisvadu līniju izbūvē.

Latvijā un kaimiņvalstīs līdz šim lielākais izbūvētais spriegums bija 330 kV. Projekta ietvaros tika izbūvēta jauna 400 kV gaisvadu līnija, kas veido starpsavienojumu starp Lietuvu un Poliju. Latvijas Energoceltnieks projekta ietvaros veica izolatoru montāžu, vadu montāžu (3 vadi fāzē), vadu nostiprināšanu, spraišļu montāžu un cilpu savienošanu enkurbalstos. Kopējais veiktais darbu apjoms 10,896 km pa trasi.

Projekta realizācijas termiņš 07.09.2015. līdz 30.10.2015.

Latvijas Energoceltnieks šīs projekts deva lielu pieredzi, padarot mūs stiprākus un konkurētspējīgākus, piedaloties jaunos projektos.

Nodod ekspluatācijā Krievu salas infrastruktūras attīstības projektu

16.novembrī Rīgā, Krievu salā, Rīgas brīvostas pārvaldes rīcībā svinīgā pasākumā nodeva vērienīgāko Rīgas brīvostas infrastruktūras objektu, kurā darbus veica arī SIA „Latvijas Energoceltnieks”, uzstādot kuģu krasta 6kV elektroapgādes kompleksu.

Objekta realizācijā ieguldīti 133,65 miljoni eiro. No tiem ES Kohēzijas fonda finansējums paredzēts līdz 77,19 miljonu eiro apmērā, bet Rīgas Brīvostas līdzekļi (aizņēmums no Nordea Bankas un Pohjola Bankas) – 56,46 miljonu eiro apmērā.

Krievu salā izbūvētas 4 beramkravu pārkraušanas piestātnes ar kopējo garumu 1180 metru un 15,5 metru dziļumu pie piestātnēm, kā arī izbūvēti visi nepieciešamie autoceļu un dzelzceļa pievedceļi un inženiertehniskās komunikācijas līdz ostas teritorijai. Krievu salas projekta kopējā kapacitāte ir 20 miljonu tonnu beramkravu gadā.

Projekta ieviešana tika uzsākta 2006. gadā. Deviņu gadu laikā ir gan veikts ietekmes uz vidi novērtējums, gan izstrādāts tehniskais projekts, gan piesaistīts ES finansējums, kā arī veikti praktiskie būvniecības darbi.

Aptuveni 35% no Rīgas brīvostas kravu apgrozījuma tiks pārvietoti no pilsētas centra un Rīgas vēsturiskā centra aizsardzības zonas uz tām piemērotāku teritoriju. Tiks arī līdzsvarots ostas kravu apgrozījums Daugavas labajā un kreisajā krastā, kas atbrīvos Rīgas centru no ostas terminālu saimnieciskās darbības ietekmes, tai skaitā pastiprinātas auto un dzelzceļa transporta plūsmas, trokšņiem un ogļu putekļiem.

(Materiāls ņemts no www.db.lv publikācijas)

Atklāts modernizētais Smiltenes tehnikums

12. novembrī Smiltenes tehnikumā tika atklātas ERAF finansētā rekonstrukcijas un modernizācijas projektā atjaunotās ēkas un mācību programmas. SIA „Latvijas energoceltnieks” veica darbus piecās ēkās, izveidojot vienotu tehnikuma mācību kompleksu, Smiltenes tehnikums uzskatāms par vienu no modernākajām profesionālās izglītības iestādēm Vidzemes reģionā.

Projekta ietvaros tika rekonstruētas skolas ēkas, t.sk. veterinārmedicīnas mācību ēka, mazo dzīvnieku klīnika, dienesta viesnīca. Mācību ēkā uzstādītas jaunas ergonomiskas mēbeles, iegādātas iekārtas un aprīkojums prioritāro – ēdināšanas un lauku tūrisma pakalpojumu, veterinārmedicīnas, autotransporta un transporta – izglītības programmu mācību procesa nodrošināšanai atbilstoši mūsdienu darba tirgus prasībām.

Izglītības programmu modernizācija norisinājās ciešā sadarbībā ar darba devēju  organizācijām – tūrisma, metālapstrādes, mašīnbūves un mašīnzinību, pārtikas rūpniecības un lauksaimniecības nozaru ekspertu padomēm.

Smiltenes tehnikuma specializācija ir ceļu būves un veterinārmedicīnas izglītība. Profesionālo praktisko ceļu būves mācību priekšmetu apguvei ir iegādāts mūsdienīgs mācību aprīkojums – ar trīsdimensiju (3D) mašīnu kontroli aprīkots Liebher buldozers un greiders, ekskavators, universālais iekrāvējs ar papildaprīkojumu, asfalta ieklājējs, Bobcat mašīna,  tehniskās palīdzības automašīna, kuras salonā ir metināšanas iekārta, strāvas ģenerators, kompresors, pneimatiskās iekārtas un instrumentu komplekts, kas ļauj veikt tehnikas apkopi lauka apstākļos.

No mazā aprīkojuma ir iegādāti pneimatiskie instrumenti, profesionālie instrumenti un iekārtas ceļu un iekārtu apkopei, iekārtu komplekts ceļa būves materiālu laboratorijai. Izveidota vienīgā Latvijā simulatoru – trenažieru klase ar greidera, ekskavatora, buldozera un iekrāvēja trenažieri.

Atjaunotajā veterinārmedicīnas klīnikā praktiskās mācības turpmāk notiks mūsdienīgā operāciju zālē, kurā uzstādīts ķirurģiskais lāzeris, anestēzijas iekārta, kapnogrāfs, elektrokoagulators, ar satelītu aprīkots operāciju LED apgaismojums, integrēta video kamera un monitors, kā arī vitālo funkciju uzraudzības monitors. Pēcoperāciju un izmeklēšanas telpās uzstādīta moderna diagnostikas aparatūra – ultrasonogrāfs, rentgena diagnostiskais komplekts, elektrokardiogrāfs, endoskops ar video sistēmu un monitoru, otoskops ar video kameru, sterilizācijas, laboratorijas iekārtas un manipulāciju iekārtas, kas audzēkņiem palīdzēs apgūt jaunākās ārstēšanas metodes. Audzēkņi mācību telpā ar videokameru starpniecību  varēs vērot, kas notiek operāciju zālē.

Izveidotas dabaszinātņu un matemātikas un datorzinību klases, kurās, izmantojot mūsdienīgas mācību metodes, elektroniskos mācību līdzekļus un e-vides sniegtās iespējas, mācību priekšmeti tiek apgūti saistībā ar reālo dzīvi. Uzstādītas interaktīvās tāfeles,  balsošanas pultis un projektori. Mācību procesā tiks izmantotas datu kameras, datori, četri simulatori-trenažieri, foto, video, audio un drukas tehnika. Izveidoti četri dabas zinību kabineti – matemātikas, fizikas, kā arī  bioloģijas, ķīmijas un vides zinību apgūšanai.

Lauku tūrisma un ēdināšanas programmu praktisko mācību bāzei ir izveidotas divas moderni aprīkotas mācību virtuves, kurās uzstādītas visas nepieciešamās krāsnis, plītis un profesionālās virtuves iekārtas. Ir izveidots jauns restorāns, veļas māja un pilna cikla trauku mazgātava.

(Materiāls ņemts no www.db.lv publikācijas)