Valde

Valdes priekšsēdētājsAndris Vilcmeiers
Valdes loceklisMartti Antero Kohtanen
Valdes locekeIlze Grēgere

Departamentu vadītāji

Finanšu direktoreMaija Šolina
Tehniskā nodrošinājuma departamenta direktorsSandis Tomiņš

Energobūvniecības departamenta direktorsAlvis Leks
Personāla vadītājaLiene Stokenberga