Kvalitāte un darba drošība

 

Mēs – viens no vadošajiem enerģētikas infrastruktūras uzņēmumiem latvijā, apzināmies, ka augsti darba kvalitātes standarti darba drošības, vides un energoefektivitātes jomā ir īpaši svarīgi panākumiem un ilgtermiņa attīstībai.

Tāpēc uzņēmumā ir ieviesta un tiek uzturēta integrētā vadības sistēma, kas apvieno ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 un ISO 50001 standartus, tādējādi nepārtraukti uzlabojot sniegumu visās uzņēmuma darbības jomās.
Mūsu īpašniekam un uzņēmuma vadībai ir liela loma integrētās vadības sistēmas mērķu izvirzīšanā un to sasniegšanā. Uzņēmuma vadība veido iekšējo politiku un ne tikai nosaka projektu izmaksas un realizācijas termiņus, bet arī risina jautājumus, kas skar vides, kvalitātes, darba drošības un energoefektivitātes pārvaldības jomu.
Lai gūtu pilnīgu pārliecību, ka uzņēmumā ieviestās integrētās pārvaldības sistēmas standarti atbilst to izstrādātāju iecerei, SIA “Latvijas Energoceltnieks” par sertifikācijas standartu izmanto Bureau Veritas Certification.

Kvalitāte un darba drošība

Mēs – viens no vadošajiem enerģētikas infrastruktūras uzņēmumiem latvijā, apzināmies, ka augsti darba kvalitātes standarti darba drošības, vides un energoefektivitātes jomā ir īpaši svarīgi panākumiem un ilgtermiņa attīstībai.

Tāpēc uzņēmumā ir ieviesta un tiek uzturēta integrētā vadības sistēma, kas apvieno ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 un ISO 50001 standartus, tādējādi nepārtraukti uzlabojot sniegumu visās uzņēmuma darbības jomās.
Mūsu īpašniekam un uzņēmuma vadībai ir liela loma integrētās vadības sistēmas mērķu izvirzīšanā un to sasniegšanā. Uzņēmuma vadība veido iekšējo politiku un ne tikai nosaka projektu izmaksas un realizācijas termiņus, bet arī risina jautājumus, kas skar vides, kvalitātes, darba drošības un energoefektivitātes pārvaldības jomu.
Lai gūtu pilnīgu pārliecību, ka uzņēmumā ieviestās integrētās pārvaldības sistēmas standarti atbilst to izstrādātāju iecerei, SIA “Latvijas Energoceltnieks” par sertifikācijas standartu izmanto Bureau Veritas Certification.