Quality and Occupational Safety

 

We are one of the leading energy infrastructure companies in the Baltic’s being aware that high occupational quality standards in the occupational safety, environmental and energy efficiency areas are of utmost importance for success and long-term development.

In our company we have implemented and maintain an integrated management system combining ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 and ISO 50001 standards, therefore constantly improving our performance in all operational activities of the company.
Our owner and top management plays a great role in identifying and reaching of the integrated management system goals. Company management forms the internal policy and not only determines project costs and deadlines but also solves issues in regards to environmental, quality, occupational safety and energy efficiency management.
To gain maximum confidence that the standards of the integrated management system introduced in the company comply with the concept of developers SIA “Latvijas Energoceltnieks” uses Bureau Veritas Certification as the certification standard.

Kvalitāte un darba drošība

Mēs – viens no vadošajiem enerģētikas infrastruktūras uzņēmumiem latvijā, apzināmies, ka augsti darba kvalitātes standarti darba drošības, vides un energoefektivitātes jomā ir īpaši svarīgi panākumiem un ilgtermiņa attīstībai.

Tāpēc uzņēmumā ir ieviesta un tiek uzturēta integrētā vadības sistēma, kas apvieno ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 un ISO 50001 standartus, tādējādi nepārtraukti uzlabojot sniegumu visās uzņēmuma darbības jomās.
Mūsu īpašniekam un uzņēmuma vadībai ir liela loma integrētās vadības sistēmas mērķu izvirzīšanā un to sasniegšanā. Uzņēmuma vadība veido iekšējo politiku un ne tikai nosaka projektu izmaksas un realizācijas termiņus, bet arī risina jautājumus, kas skar vides, kvalitātes, darba drošības un energoefektivitātes pārvaldības jomu.
Lai gūtu pilnīgu pārliecību, ka uzņēmumā ieviestās integrētās pārvaldības sistēmas standarti atbilst to izstrādātāju iecerei, SIA “Latvijas Energoceltnieks” par sertifikācijas standartu izmanto Bureau Veritas Certification.