Jau vairāk kā 25 gadus strādājam enerģētikas nozarē, ir vairāki pabeigti projekti - Rīgas HES un apakšstacijas Latvijā, Somijā, gan projekti izbūves stadijā.