Pļaviņu HES

Pasūtītājs AS Latvenergo
Laiks 2012–2015
Ieguldījums Novecojušo elementu demontāža, tērauda siju, pastatņa celtņa sliežu montāža, 330 kV transformatoru nomaiņa, kabeļu projektēšana, montāža
Valsts Latvija

Pļaviņu hidroelektrostacija (HES) uzsāka darbu 1960. gadu nogalē, un kopš tā laika HES jauda ir ievērojami augusi. Tai ir būtiska nozīme Latvijas energosistēmā — ar desmit hidroagregātiem, kuru kopējā jauda ir 893,5  MWel, tā ir  lielākā hidroelektrostacija Baltijā un viena no lielākajām Eiropas Savienībā.
LEC iesaistījās Pļaviņu HES augšas bjefa pastatņu celtņu sliežu ceļa siju un balstu dzelzsbetona konstrukciju atjaunošanas projektā. Tas tika īstenots ar mērķi būtiski uzlabot celtņu darba apstākļus, samazinot celtņa siju elastīgo izlieci, izbūvējot sliedes kā nepārtrauktu konstrukciju un pienācīgi nostiprinot celtņa sliežu ceļa sijas gan garenvirzienā, gan šķērsvirzienā.
LEC projekta ietvaros demontēja dzelzsbetona trotuāru AB un LB pusē, vecās dzelzsbetona sijas, celtņa sliedes un siju margas, īstenoja jaunās tērauda sijas un jauno pastatņa celtņa sliežu montāžu, izmantojot Gantrex sliežu sistēmu. Tāpat tika veikta tērauda siju pārbaude un nodošana ekspluatācijā. Projekta laikā LEC veiksmīgi pārvarēja vairākus tehniskus izaicinājumus, piemēram, visi ar veco siju demontāžu un jaunās sijas montāžu saistītie darbi tika veikti bez celtņa palīdzības.
Paralēli līdz 2015. gadam norisinājās projekts, kura ietvaros tika nomainīti 330 kV bloku transformatori TN1 un TN2 un 330 kV pārslēguma punkts pārcelts uz atzīmi 52m. Transformatoru nomaiņu veica LEC, kas veica arī releju aizsardzības projekta izstrādi un izbūvi, projektēšanas, esošo kabeļu demontāžas un nomaiņas darbus, kā arī 330 kV kabeļu gala uzmavu montāžu pie transformatoriem un 330 kV kabeļu ārtipa gala uzmavu montāžu. Kopējais vienfāzes 330 kV kabeļa garums bija 4533 metri, tika samontētas 27 330 kV kabeļa gala uzmavas un trīs savienojuma uzmavas.
Projekts prasīja rūpīgu plānošanu un darba organizēšanu, kuru LEC veica kopā ar pasūtītāju tā, lai ne mirkli netiktu pārtraukts elektrības ražošanas process.

Atpakaļ