Rīgas HES Hidroagregātu Nr.1-6 rekonstrukcija

Pasūtītājs GE Renewable Energy (Francija), bijuša ALSTOM kompānija
Laiks 2016.gada aprīlis – 2022.gada marts

Projekta mērķis: Hidroagregātu atjaunošana un jaudas palielināšana

LEC ieguldījums: Hidroagregātu demontāža. Turbīnas un statora nomaiņa, vadaparāta atjaunošana, darba rata kameras nomaiņa, turbīnas vāka atjaunošana, pēdas gultņa atjaunošana, segmentu nomaiņa. Rotora atjaunošana, polu nomaiņa. Tehniskās ūdens sistēmas nomaiņa. Agregāta vadības un eļļas vadības sistēmas nomaiņa. Elektriskas primāras un sekundāras sistēmas nomaiņa. Celtniecības darbi. Demontēto daļu atjaunošana/krāsošana. Hidroagregāta montāža – atjaunoto un piegādāto jauno daļu montāža. Hidroagregāta ieregulēšana un pārbaudes.

Projekta partneri:  SIA “Enerģija SHEMS”, SIA “Grasmet”, SIA “Alfarent”, SIA “Alfamont”, Generator Service Sweden AB, SIA “Baltik Eko Group”, AS “Inspecta Latvia”, SIA “Latvijas rūpnieku tehniskās drošības ekspertu apvienība”, SIA “EMIT”, SIA “TÜV NORD Baltik”, MB “DRILITA”, SIA “Amanda.com”, SIA “Global Steel Service”, SIA “Stūre V”

Izaicinājumi vai problēmas, kas tika atrisinātas:

  • Apjomīgs un sarežģīts līgums ar Pasūtītāju.
  • Ļoti augstas darba aizsardzības, vides un kvalitātes prasības.
  • Nepieciešami daudz speciālisti projekta veiksmīgai realizēšanai (Darba aizsardzības un kvalitātes inženieri. Plānotāji. Noliktavas pārzini. Turbīnas, ģeneratora, elektriskās daļas darbu vadītāji)
  • Latvijas krāsošanas uzņēmumiem nav pietiekami augsts kvalitātes līmenis, lai nodrošinātu konkrētā projekta prasības. Nepieciešami papildus ieguldījumi.
  • Sarežģīti izplānot reālu laika grafiku, jo nav zināmas Pasūtītāja piegādes un nav pilnīgs tehniskais projekts.

Projekta priekšrocības:

  • Pieredze strādājot objektā ar augstām prasībām.
  • Pēc GE projektu direktora Stefana Johanssona teiktā objekts ieņem labāko darba aizsardzības audita novērtējumu (87.2%) no pārbaudītajiem 45 objektiem līdz 11.10.2016.
  • HES departamenta darbinieki nodrošināti ar darbu vismaz 6 gadus.
  • Darbinieki nodrošināti ar GE prasībām atbilstošu darba aizsardzības aprīkojumu un specializētam apmācībām.

Projekta realizētāja komentāri: Ievērojamas problēmas ar lielgabarīta mezglu tīrīšanas un krāsošanas darbiem, kas kavē projekta attīstību. Ļoti stingra uzraudzība no Pasūtītāja puses.

Citas interesantas lietas, tehnoloģijas vai piezīmes: Jauna pieredze strādājot ar ārzemes kompānijām un 3D lāzera mērīšanas iekārtu Laser Tracker. Jauna pieredze darba plānošanā izmantojot „Last Planner System”.

Atpakaļ