Kurzemes loks

Pasūtītājs PS "LEC, RECK, EMPOWER"
Galvenais pasūtītājs AS “Augstsprieguma tīkls”
Laiks 2018–2019
Valsts Latvija
Ieguldījums Pilnībā jaunas gaisvadu elektorpārvades līnijas izbūve posmā no Ventpils līdz Rīgai.

Laika posmā no 2018. līdz 2019. gadam “Latvijas Energoceltnieks” pārbūvē 110 kV elektropārvades līnijas posmā Ventspils–Tume–Rīga (Imanta). Kopējais trases izbūves garums, ietverot nozarojumu izbūves, ir apmēram 214 kilometru, un izbūvējamais balstu skaits ir 711, no tiem “Latvijas Energoceltnieks” 103, 866 km garā trasē izbūvē 309 balstu pamatus un balstus. Viens no projekta izaicinājumiem ir līnijas izbūve privātīpašumos, kur zemes īpašnieks, iespējams, nevēlas, lai tiek izbūvēta lielāka līnija par esošo vai jauna līnija. Tā kā projekts tiek īstenots pa esošām 110 kV elektropārvaldes līnijas (EPL) trasēm, (blakus vai pa esošām 110 EPL trasēm), tiek piedāvāti un realizēti dažādi risinājumi, lai klientiem netiktu pārrauta energoapgāde. Viena no projekta priekšrocībām ir tā, ka uzņēmums pats ir projektētājs un izbūvētājs. Tas nozīmē, ka klientam tiek sniegti labākie risinājumi un inovācijas, lai sasniegtu visaugstāko darbu kvalitāti.

Projektā SIA “Latvijas Energoceltnieks” veic šādus darbus:

 • piedalīšanās tehniskā 110/330 kV projekta izstrādē un saskaņošanā;
 • zemes īpašnieku informēšana par plānoto projektu un, ja nepieciešams, problēmu risināšana projekta īstenošanai kopā ar galveno pasūtītāju;
 • šķērsojošo komunikāciju (20 kV, 10 kV un zemāka sprieguma, sakaru kabeļi u. c.) pārbūves projektu izstrāde un saskaņošana;
 • mežizstrāde (esošās trases paplašināšana, jaunas trases izciršana, nepieciešamības gadījumā inventarizācijas lietu sagatavošana);
 • 110/330 kV balstu pamatu izbūve;
 • rūpnieciski ražotu dzelzsbetona pamatu uzstādīšana;
 • monolīto pamatu uzstādīšana;
 • pamatu pāļu izbūve un režģoga pamata izbūve virs pāļiem;
 • 110/330 kV balstu montāža (metālkonstrukciju montāža);
 • 110/330 kV piekarizolatoru, atsējizolatoru montāža;
 • šķērsojošo objektu (20 kV, 10 kV un zemāka sprieguma, sakaru kabeļi u. c.) pilna cikla pārbūve;
 • 110/330 kV vadu montāža un vadu nostiprināšana balstos;
 • spraišļu montāža;
 • vibrācijas slāpētāju montāža;
 • cilpu savienošana enkurbalstos;
 • zibensaizsardzības troses montāža;
 • OPGW troses montāža;
 • OPGW troses savienojuma uzmavu montāža un pieslēgumu izbūve apakšstacijās;
 • dažāda veida pārslēgumu izbūve 110 kV un 20 kV tīklā;
 • pēc noteikta posma vai etapa izpildes izpilddokumentācijas apkopošana un nodošana;
 • apgrūtinājumu plānu izstrāde, saskaņošana un iesniegšana Valsts zemes dienestā.
Atpakaļ