“Stromnetz”, Hamburga, Vācija

Pasūtītājs Stromnetz Hamburg GmbH
Laiks 2019
Valsts Hamburga, Vācija

Projekta mērķis: Hidroagregātu atjaunošana un jaudas palielināšana

LEC ieguldījums: Sakaru kabeļu, 0,4kV kabeļu un 10kV kabeļu tīkla rekonstrukcija Hamburgā. Tas sevī ietver tranšeju rakšanu, kabeļu guldīšanu, veco kabeļu demontāžu un ielu un ietvju segumu atjaunošanu.
Hamburga izceļas ar to, ka tikai šobrīd sāk atjaunot savus elektrotīklus, līdz ar to esam viena no firmām, kas piedalās šo tīklu pirmreizējā atjaunošanā.

Izaicinājumi vai problēmas, kas tika atrisinātas:  Galvenie izaicinājumi ir tas, ka tehniskā dokumentācija ir vācu valodā. Tāpat visa komunikācija ar pašvaldību iestādēm notiek vāciski. Brigādes locekļiem jāprot nodot visa informācija, lai spētu strādāt atbilstoši izvirzītājām pasūtītāja prasībām, un spētu ievērot visas Vācijas normas.

Projekta priekšrocības, plusi: Projekta izpildes rezultātā pilsētā tiks nomainīti vecie kabeļi pret jauniem, moderniem. Tas ļaus iedzīvotājiem lietot elektroenerģiju bez tehnoloģiskiem traucējumiem.

Projekta realizētāja komentāri: Pirmās dienas bija jautājumu pilnas, bet iegūstot pieredzi esam pārliecināti, ka spējam strādāt līdzvērtīgi, un pat vēl labāk par vietējām kompānijām.

Pasūtītāja atsauksmes: Pasūtītājs izsaka komplimentus par spēju ātri pielāgot darbus viņu prasībām un par veiksmīgo komunikāciju ar iedzīvotājiem.

Citas interesantas lietas, tehnoloģijas vai piezīmes: Projekta pamatā veicām jau ierastus darbus un izmantojām zināmas tehnoloģijas, taču ārpus jau ierastā veicām  tranšeju stiprināšanas darbus, jo tranšejas var tikt turētas atvērtas pat vairākus mēnešus, kas Latvijā nav pieņemta prakse.

Atpakaļ