400 kv gaisvadu līnija

Pasūtītājs UAB Litgrid AB
Laiks 2015
Ieguldījums 400 kV gaisvadu līnijas vadu montāža
Valsts Lietuva

LEC veica jaunas 400 kV gaisvadu līnijas vadu montāžas un instalācijas darbus Lietuvā, Alītas apriņķī posmā balsts Nr. 56–balsts Nr. 87. Tā veido starpsavienojumu starp Lietuvu un Poliju. Par spīti ļoti ierobežotajam divu mēnešu darbu izpildes termiņam, LEC ieguldījums bija vērienīgs — tika veikta 400 kV gaisvadu līnijas vadu montāža, kuras ietvaros noritēja nepieciešamie priekšdarbi, montāžas ruļļu montāža, vadu vilkšana, vadu nostiprināšana enkurbalstos, vadu nostiprināšana starpbalstos, spraišļu montāža un vadu savienošana enkurbalstos (cilpās) ar presēšanas metodi, kas Latvijā netiek pielietota.
Kopējais samontēto vadu garums pa līnijas trasi (garumā) ir 10.897 km, samontētais kopējais vadu daudzums ir 65.382 km (6 fāzes). Darbi tika veikti augstumā no 21 metra līdz 50 metriem. Šis bija viens no pirmajiem lielākajiem LEC projektiem gaisvadu līnijas būvniecībā aiz Latvijas robežām, turklāt tas atšķīrās ar 400 kV vadu montāžu, jo Latvijā lielākais spriegums ir 330 kV. Tā bija jauna, vērtīga pieredze, kas nešaubīgi padarījusi LEC vēl stiprākus un konkurētspējīgākus, piedaloties citos projektos.

Atpakaļ