Apakšstacija Viskaļi

Pasūtītājs AS “Augstsprieguma tīkls”
Laiks 2016–2019
Ieguldījums Sadales ietaises rekonstrukcija
Valsts Latvija

330/110/20/10 kV apakšstacijas Nr. 40 „Viskaļi”: 110 kV sadales ietaises rekonstrukcijas darbus “Latvijas Energoceltnieks” īsteno, lai paaugstinātu elektroapgādes drošumu Jelgavas pilsētā un Zemgales reģionā. Darbi tiek veikti piecos etapos. Rekonstrukcijas gaitā tika demontēta vecā 110 kV sadales iekārta un notiek jaunas 110 kV sadales iekārtas izbūve:

  • dzelzsbetona pamatu, metāla konstrukciju un 110 kV iekārtas montāža;
  • zemējuma kontūra izbūve;
  • kabeļu kanalizācijas izbūve;
  • kontrolkabeļu montāža;
  • RAA iekārtu montāža;
  • kontrolkabeļu pievienošana;
  • esošās vadības ēkas rekonstrukcija;
  • 110 kV kabeļu līniju izbūve ar 110 kV kabeļu gala apdaru montāžu.

Rekonstrukcija ir nozīmīga ar to, ka pirmo reizi uzņēmuma “Latvijas Energoceltnieks” vēsturē tika montēti HAPAM rūpnīcas 110 kV atdalītāji.

Atpakaļ