Ķeguma HES ūdens pārgāznes aizvaru Nr.6 un Nr.7 nomaiņa

Pasūtītājs AS "Latvenergo"
Laiks 20.10.2014 – 29.05.2018

Projekta mērķis: Veco divu 160 m aizvaru nomaiņa uz astoņiem jaunajiem

LEC ieguldījums: Projekta kopēja vadīšana, organizēšana un uzraudzība. Elektriskie un automātikas projektēšanas un montāžas darbi.

Projekta partneri: OMP Konepaya OY (Somija), SIA “Tilts”, SIA “Siltums un Enerģētika”, SIA “Jūras Vējš”

Izaicinājumi vai problēmas, kas tika atrisinātas: Lielākais izaicinājums projekta īstenošanā bija atrisināt tehnisko jautājumu: kā var nomainot divus lielos aizvarus uz maziem astoņiem nepazaudēt aizvaru caurplūdes spēju, jo palielinot aizvaru skaitu automātiski samazinās ūdens nestspējas (caurteces) apjoms minūtē. Šis uzdevums tika veiksmīgi atrisināts projektēšanas stadijā un pat nedaudz palielināts.

Projekta priekšrocības, plusi:

  • Droša un ilglaicīga aizvaru ekspluatācija, ūdens, ledus un sanešu pārlaišana pār aizsprosta pārgāzni;
  • Aizvaru darbināšanas iespēja pie negatīvām apkārtējās vides temperatūrām;
  • Aizvaru distances vadība un kontrole;
  • Aizvaru konstrukcijas vienkāršošana un ekspluatācijas izmaksu samazināšana;
  • Potenciālo risku novēršana, lai nepieļautu apkārtējās vides piesārņojumu ar eļļu, uzstādot jaunas un mūsdienīgas iekārtas.

Projekta realizētāja komentāri: Tehniski un organizatoriski ļoti sarežģīts projekts. Darbs trijās maiņās.

Pasūtītāja atsauksmes: Objekts nodots ekspluatācijā laicīgi. Visas AS “Latvenergo” papildus prasības un vēlmes tika realizētas nepalielinot projekta kopējas izmaksas.

Citas interesantas lietas, tehnoloģijas vai piezīmes: Visi demontāžas un montāžas darbi tika veikti ne no upes (kā bija plānots sākumā), bet no Ķeguma HES tilta, kas rezultātā samazināja izpildes kopējo termiņu. Tiek realizēta iespēja pilnīgi automātiski vadīt aizvarus un dozēt atvērtuma stāvokli katram aizvaram atsevišķi. Distances vadība tiek organizēta no Ķeguma HES2 vadības pults.

Projekta vērtība: 13 812 065.46 EUR ar PVN

Atpakaļ