Platjoslas tīkla izbūve un montāža

Pasūtītājs Potenšteinas pilsēta / ES projekts
Laiks No 2018. gada

Projekta mērķis: Optiskās šķiedras pasīvās platjoslas infrastruktūras izveide Potenšteinas pilsētas pašvaldības teritorijās. Nodrošināt privātas mājsaimniecības ar interneta ātrumu 100 Mbit/s – līdz 200 Mbit/s lejupielādē un 40 Mbit/s augšupielādē.

LEC ieguldījums: Trases izbūve, optisko šķiedru montāža, māju pieslēgumi.

Izaicinājumi vai problēmas, kas tika atrisinātas: Trasēs bieži sastopamas klintis.

Projekta vērtība: <10 milj. EUR

Atpakaļ