21.10.2016

Biokurināmās koģenerācijas stacijas jaunbūve Vestienas ielā 2, Rīga

Biokurināmās koģenerācijas stacijas jaunbūve Vestienas ielā 2, Rīga

SIA „Latvijas Energoceltnieks” ir uzsācis Biokurināmās koģenerācijas stacijas būvniecību ar elektrisko jaudu 4,4 MWe un siltuma jaudu 20 MWth

Koģenerācijas stacijā tiek uzstādīts Dānijas kompānijā “Justsen Energiteknik” izgatavots 24 MWth jaudas katls ar lietderības koeficientu 88,11 %, kurā, sadegot koksnes atliekām, notiks ūdens iztvaikošana.

Saražotais tvaiks tiks padots Rumānijas kompānijā “General Turbo” izgatavotai tvaika turbīnai, kura darbinās elektroģeneratoru, tā ražojot elektroenerģiju.

Atstrādātais tvaiks no turbīnas tiks padots siltummainim, kurš uzsildīs siltumtīklos esošo ūdeni, kuru izmantos Rīgas centralizētajai siltumapgādei pieslēgto ēku apsildei. Atlikušais tvaiks tiks kondensēts un padots uz katlu, nodrošinot nepārtrauktu ūdens aprites ciklu.

Kurināmā glabāšanai tiek izbūvēta slēgta tipa koksnes šķeldas glabātuve ar 8 m augstām monolītā dzelzsbetona sienām.

Jaunās Biokurināmās koģenerācijas stacijas ieguvumi:

– efektīvāk izmantot kurināmo
– samazināt izmešu daudzumu
– panākt zemākas enerģijas ražošanas izmaksas
– samazināt siltuma zudumus
– vietējā kurināmā izmantošanas gadījumā tiek veicināta reģionālā attīstība

Atpakaļ