“Misija Nulle”

LEC pievienojas sociālajai iniciatīvai “Misija Nulle”

 

SIA “Latvijas Energoceltnieks” (LEC) pievienojas nacionālā mēroga iniciatīvai “Misija Nulle”, kuras mērķis ir novērst darbā un ar to saistīto ārējo apstākļu rezultātā bojāgājušo skaitu, būtiski samazināt nelaimes gadījumu skaitu darba vietās, tiecoties uz “0”, un preventīvi ieviest pasākumus darbinieku veselības aizsardzībai un saglabāšanai. Līdz ar dalību šajā iniciatīvā un parakstot Misijas Nulle hartu, LEC ir apņēmies arvien paaugstināt savu drošības veiktspēju, izglītot darbiniekus un sadarbības partnerus, kā arī dalīties labajā praksē ar citu nozaru pārstāvjiem.

 

“Darba drošība un darbinieku labklājība ir viena no mūsu pamata vērtībām, un ik dienu īstenojam virkni nozīmīgu pasākumu, lai darbs visos mūsu objektos Latvijā, Vācijā, Zviedrijā un Somijā būtu saskaņā ar augstajiem drošības un augstākās kvalitātes standartiem. Esam gandarīti kļūt par daļu no šīs nozīmīgās iniciatīvas – tā būs iespēja gan dalīties savā ilggadējā pieredzē un atbildīgajā rīcībā, gan gūt papildu zināšanas par ar drošību saistītām aktualitātēm, ko īsteno citu nozaru uzņēmumu,” stāsta Dmitrijs Soldatenko, SIA “Latvijas Energoceltnieks” valdes priekšsēdētājs.

 

Iniciatīvas “Misija Nulle” ierosinātāja SCHWENK Latvija valdes locekle, Personāla un administrācijas direktore Linda Šedlere sveic SIA “Latvijas Energoceltnieks” ar pievienošanos šai atbildīgo darba devēju kustībai un publisku apņemšanos rūpēties par darbinieku veselību un drošību, nodrošinot drošu darba vidi un kultūru visās uzņēmuma darbības vietās. L. Šedlere uzsver, ka darba devēji kā sociāls partneris spēj iedarboties uz darbinieka vērtībām, ar praktisku iesaisti izglītot un veicināt drošus paradumus ikdienā, tā mērķtiecīgi mazinot būtiskāko nelaimes gadījumu cēloni – nedrošu rīcību. Ar uzņēmuma vadības iesaisti un atbalstu, rūpēm par darbinieku labbūtību un apzinoties, ka cilvēka veselība un drošība ir būtiskākais visā vērtību ķēdē, nulle negadījumu mērķis ir sasniedzams.

 

Iniciatīva “Misija Nulle” ir uzsākta 2022. gadā, tā ir platforma un ekspertu tīkls, kas palīdz dalībniekiem risināt ikdienas veselības un drošības izaicinājumus darba vidē. Šobrīd iniciatīvai ir pievienojušies teju 50 uzņēmumi no tādām nozarēm kā ražošana, būvniecība, atkritumu apsaimniekošana, finanses, enerģija, darba aizsardzības pakalpojumi, tirdzniecība u.c. Plašāka informācija par sociālo iniciatīvu “Misija Nulle” ir pieejama: www.misijanulle.lv.

 

Завершены работы по проведению линии электропередач 110 кВ и 330 кВ на Скрундском участке.

Осенью 2018 года ООО “Latvijas Energoceltnieks” провело работы по монтажу ADSS кабеля, что предусматривает проведение линий электропередач (ЛЭП) 110кВ на участке Туме – Броцены, ЛЭП 110 кВ на участке Броцены – Рудбаржи, а также ЛЭП 330 кВ на участке Броцены – Гробиня. Договор между предприятиями “Merks” и “Latvijas Energoceltnieks” заключен в июле 2018 года.

В общей сложности ООО “Latvijas Energoceltnieks” выполнило работы по проведению оптического кабеля ADSS на ЛЭП следующей протяженности:

110 кВ ВЛ № 151 Туме – Броцены – 13,250 км

110 кВ ВЛ №155 Броцены – Рудбаржи – 2,359 км

330 кВ ВЛ № 323 Броцены – Гробиня – 2,160 км

В рамках проекта “Latvijas Energoceltnieks” осуществляет полную разработку технического решения, включая:

 • Информирование собственников земли о планируемых работах;
 • Организацию отключения в сети 330/110 кВ, а при необходимости также на линиях более низкого напряжения, в целях выполнения работ по монтажу оптического кабеля ADSS;
 • Укрепление железобетонных опор 110 кВ дополнительными тяжами с тем, чтобы промежуточные опоры функционировали как опоры анкерного типа для крепления ADSS кабеля;
 • Проведение работ по закреплению оптического кабеля ADSS на анкерных и промежуточных опорах после выполнения монтажа;
 • Проведение и крепление на  опорах наземного оптического кабеля между воздушными линиями 110 кВ № 151 Туме – Броцены, № 155 Броцены – Рудбаржи и воздушной линией 330 кВ № 323 Броцены – Гробиня.
 • Работы по монтажу соединительной муфты;
 • Работы по монтажу концевой муфты средств связи в помещении управления подстанции.

Помимо выполнения работ, ООО “Latvijas Energoceltnieks” должно было определить возможные пути подъезда и согласовать их с государственными органами и частными собственниками земли (гражданами и юридическими лицами).  Необходимость согласования обусловлена тем, что линии электропередач 110 кВ в большинстве проведены вдали от дорог и мест, оборудованных подъездными путями: обычно они проходят вдоль полей, лесных массивов, заболоченной местности и других мест с затрудненным доступом.

Pabeigti darbi 110 kV un 330 kV elektropārvades līniju izbūvē Skrundas posmā

2018. gada rudenī “Latvijas Energoceltnieks” veica ADSS kabeļa montāžas darbus, kas paredz elektropārvades līniju (EPL) izbūvi 110 kV posmā Tume – Brocēni, 110 kV EPL izbūvi posmā Brocēni – Rudbārži, kā arī 330 kV EPL posmā Brocēni – Grobiņa”. Līgums starp “Merks” un “Latvijas Energoceltnieks” tika noslgts 2018. gada jūlijā.

Kopumā “Latvijas Energoceltnieks” veica ADSS optiskās izbūves darbus šāda garuma EPL:

110 kV GL Nr.151 Tume – Brocēni – 13,250 km

110 kV GL Nr.155 Brocēni – Rudbārži – 2,359 km

330 kV GL Nr. 323 Brocēni – Grobiņa – 2,160 km

Projekta ietvaros “Latvijas Energoceltnieks” veic pilna tehniskā risinājuma izstrādi, kurā tika ietverta:

 • Zemes īpašnieku informēšana par plānotiem darbiem;
 • Atslēgumu organizēšana 330/110 kV tīklā, un nepieciešamības gadījumā zemāka sprieguma līnijās, lai veiktu ADSS optiskā kabeļa montāžas darbus;
 • 110 kV dzelsbetona balstu nostiprināšana ar papildus atsaitēm, lai dzelsbetona starpabalsti darbotos kā enkurbalsta tipa balsti ADSS kabeļa nostiprināšanai;
 • Pēc montāžas darbiem ADSS optiskā kabeļa nostiprināšanas darbi enkurbalstos un starpbalstos;
 • Starp 110 kV gaisvadu līnijām Nr. 151  Tume – Brocēni, Nr. 155 Brocēni – Rudbārži un 330 kV gaisvadu līnijas Nr. 323 Brocēni – Grobiņa zemes optiskā kabeļa izbūve un nostiprināšana par balstu konstrukcijām;
 • Savienojuma uzmavu montāžas darbi;
 • Gala uzmavu montāžas darbi apakšstacijas vadības telpā sakaru iekārtās.

Papildus veicamajiem darbiem “Latvijas Energoceltniekam” bija jānodrošina arī iespējami piebraucamo ceļu saskaņošana un atrašana, vienojoties ar valsts institūcijām, privātajiem zemes īpašniekiem un juridiskajiem zemes īpašniekiem. Saskaņošana bija nepieciešama, jo 110 kV elektropārvades līnijas lielākoties nav būvētas gar ceļiem vai piebraucamām vietām, bet tieši pretēji – lauku, mežu masīviem, pārpurvotām vietām u.c. vietām, uz kurām ir apgrūtināta piekļuves vieta.

Раймонд Вейонис во время рабочего визита в регионы осмотрел новостройку мультифункционального зала Резекненского техникума

7 декабря этого года президент Латвии Раймонд Вейонис во время рабочего визита в регионы посетил Резекне, где встретился с воспитанниками и педагогами Резекненского техникума, а также осмотрел помещения Резекненского техникума и новую пристройку к его спортивному залу.

В помещениях первого этажа новостройки предусматривается расположить мультифункциональный зал, сцену, раздевалки, душевые, туалеты и медпункт. В свою очередь, в помещениях второго этажа будут обустроены холл, балконы, рабочее помещение тренеров, тренажёрный зал и кабинеты образования по интересам.

Договор о строительстве нового мультифункционального зала в Резекне, на улице Вароню, 11а, в мае 2017 года Резекненский техникум заключил с ООО «Latvijas Energoceltnieks».

В рамках проекта уже осуществлены две очереди. В качестве первой очереди была возведена постройка учебных и пищевых учебных лабораторий Резекненского техникума. Во вторую очередь была проведена реконструкция корпуса служебной гостиницы техникума, он был утеплён, заменены окна.

В настоящее время активно идут работы по благоустройству: производится отделка потолков, стен, пола и лестниц – покраска, оклейка плиткой, укладка линолеума; в зале уложен паркет из ясеня. В здании уже установлено необходимое оборудование – радиаторы отопления, раковины со смесителями, унитазы, душевые рожки со смесителями, а также осветительные приборы. В зале уже заняли своё место защитные перила, конструкции баскетбольных корзин, игровое табло, канаты для лазанья.

Работы по сооружению новостройки Резекненского техникума планируется завершить в четвёртом квартале 2018 года. Общие расходы на проект составляют 3 968 957,00 евро, из этой суммы Европейский Фонд регионального развития профинансировал 3 373 613,45 евро, государственный бюджет Латвии – 595 343,55 евро.

Raimonds Vējonis reģionālās darba vizītes laikā apskata Rēzeknes tehnikuma multifunkcionālās zāles jaunbūvi

Šī gada 7. decembrī Latvijas Valsts prezidents Raimonds Vējonis reģionālajā darba vizītē apmeklēja Rēzekni, kur tikās ar Rēzeknes tehnikuma skolēniem un pedagogiem, kā arī apskatīja Rēzeknes tehnikuma telpas un sporta zāles jauno piebūvi.

Jaunbūves 1.stāva telpās paredzēts izvietot multifunkcionālu zāli, skatuvi, ģērbtuves, dušas telpas, tualeti un medpunktu, savukārt 2. stāva telpās paredzēts izvietot halli, balkonus, treneru darba telpu, trenažieru zāli un interešu izglītības kabinetus.

2017. gada maijā par Multifunkcionālās zāles jaunbūves celtniecību Rēzeknē, Varoņu ielā 11a tika noslēgts līgums starp SIA “Latvijas Energoceltnieks” un Rēzeknes tehnikumu.

Projekta ietvaros tika realizētas divas kārtas: 1.kārtā Rēzeknes tehnikuma mācību un pārtikas mācību laboratoriju jaunbūve. Savukārt 2.kārtā Rēzeknes tehnikuma dienesta viesnīcas korpusa rekonstrukcija, siltināšana un logu nomaiņa.

Pašreiz aktīvi rit labiekārtošanas darbi –  griestu, sienu, grīdu un kāpņu apdare (krāsošana, flīzēšana, linoleja ieklāšana, zālē ieklāts oša masīvkoka parkets), uzstādītas zāles aizsargmargas un radiatori, izlietnes ar jaucējkrāniem, klozetpodi un dušu jaucējkrāni, kā arī gaismekļi. Zālē uzstādītas basketbola grozu konstrukcijas, spēļu tablo, rāpšanās virves.

Rēzeknes tehnikuma jaunbūves darbus plānots pabeigt 2018. gada 4. ceturksnī.

Kopējās projekta izmaksas – 3 968 957,00 eiro, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums – 3 373 613,45 eiro, Valsts budžeta finansējums – 595 343,55 eiro.

Продолжаются работы по замене железобетонных опор воздушной линии электропередачи 330 кВ

Договор на проект стоимостью 1,872 миллионов евро, предусматривающий проведение работ по замене железобетонных опор воздушной линии электропередачи (ЛЭП) 330 кВ на отрезке Саласпилс – Вискали (Елгава) и на отрезке ЛЭП 330 кВ Вискали (Елгава) – Шяуляй, АО «Сеть высокого напряжения» (Augstsprieguma tīkls) в июле этого года заключило с ООО «Латвийский энергостроитель» (Latvijas Energoceltnieks).

Основанием для необходимости проекта послужило то, что существующие железобетонные опоры 330 кВ технически устарели, и на упомянутых участках ЛЭП необходимо провести реконструкцию в соответствии с требованиями действующего законодательства.

В рамках проекта ООО «Латвийский энергостроитель» полностью разработало техническое решение, предусматривая:

 • размещение по трассе подлежащих замене опор, одновременно подыскивая наилучшее решение, чтобы у собственников частных земель не возникали претензии, а выполняемые работы были экономически выгодными;
 • наличие на опорах новой арматуры, изоляторов и гасителей вибрации;
 • установку на опорах для главных, региональных и местных автомобильных дорог двухцепных гирлянд изоляторов;
 • установку опор анкерного типа при пересечении автодорог государственного значения (А);
 • создание заземляющих устройств для новых опор;
 • крепление опор в грунте разного вида.

Разработка технического решения началась, как только было заключено соглашение, а к работам приступили в сентябре, и планируется, что они продолжатся до середины декабря. Работы должны выполняться в определенное время, когда ЛЭП 330 кВ отключена от напряжения. Для того, чтобы реализовать проект к намеченному сроку в ходе рабочего процесса по отключению определенных воздушных линий электропередачи принимаются оперативные решения, а также устраняются разные нестандартные проблемы.

ООО «Латвийский энергостроитель» одновременно выступает в качестве проектировщика и строителя и в этой связи может предложить клиенту лучшие решения и инновации, которые не только значительно улучшают качество выполняемых работ, но и строительные решения.

Turpinās darbi pie esošo 330 kV gaisvadu līnijas dzelzsbetona balstu nomaiņas

Līgumu par 1,872 miljons eiro vērto projektu, kas paredz 330 kV gaisvadu elektropārvades līnijas (EPL) dzelzsbetona balstu nomaiņas darbus, 330 kV EPL posmā Salaspils – Viskaļi (Jelgava), un 330 kV EPL posmā Viskaļi (Jelgava) – Šauļi AS “Augstsprieguma tīkls” starp SIA “Latvijas Energoceltnieks” noslēdza šī gada jūlijā.

Projekta nepieciešamība bija pamatojama ar to, ka esošie 330 kV dzelzsbetona balsti bija tehniski novecojuši, un minēto EPL līniju posmus nepieciešams rekonstruēt šī brīža normatīvo aktu prasībām.

Projekta ietvaros SIA “Latvijas Energoceltnieks” veic pilna tehniskā risinājuma izstrādi, tajā ietverot:

 • Nomaināmo balstu izvietošanu pa trasi, vienlaikus meklējot arī labāko risinājumu tam, lai privāto zemju īpašniekiem nerastos pretenzijas un izpildāmie darbi būtu ekonomiski izdevīgi;
 • Balstiem paredzot jaunu armatūru, izolatorus un vibrācijas slāpētājus;
 • Balstiem paredzot izolatoru dubultsējumu uzstādīšanu pret galvenajiem, reģionālajiem un vietējiem autoceļiem;
 • Šķērsojumā ar Valsts galvenajiem autoceļiem (A) paredzot enkurbalsta tipa balstu;
 • Jaunajiem balstiem paredzot zemējumu ietaišu izveidi;
 • Balstiem paredzot nostiprināšanu dažāda veida gruntīs.

Tehniskā risinājuma izstrāde tika uzsākta tiklīdz tika noslēgta līguma vienošanās, savukārt darbi tika uzsākti septembrī un ir paredzēts, ka tie turpināsies līdz decembra vidum. Darbu izpilde ir jāveic noteiktā laikā, kad 330 kV EPL ir atslēgta no sprieguma. Lai projektu realizētu līdz noteiktajam termiņam, noteiktos elektropārvades gaisvadu līnijas atslēgumos darbu procesā tiek pieņemti operatīvi lēmumi, kā arī atrisinātas dažādas nestandarta problēmas.

SIA “Latvijas Energoceltnieks” darbojas, kā projektētājs un izbūvētājs vienlaicīgi, un līdz ar to var sniegt klientam labākos risinājumus un inovācijas, kas ne vien krietni uzlabo izpildāmo darbu kvalitāti, bet arī izbūves risinājumus.

ООО «Latvijas Energoceltnieks» участвует в проекте Европейского Фонда регионального развития «Улучшение доступности инфраструктуры электронной связи на сельской территории»

ООО «Latvijas Energoceltnieks» участвует в проекте Европейского Фонда регионального развития № 2.1.1.0/16//I/001 «Улучшение доступности инфраструктуры электронной связи на сельской территории» с общим финансированием 46,7 млн. EUR, который предусматривает соединение имеющейся инфраструктуры оптической сети Латвийского Государственного центра радио и телевидения и постройку новых пунктов подключения интересов в Латгале.

Первые строительные работы в рамках проекта были начаты в июле этого года, во время которых проводилась прокладка канализации связи, осуществлялся монтаж камер связи, а также вдувание оптического кабеля и монтажные работы. Работы по обустройству инфраструктуры оптического кабеля осуществляются в Латгале, в окрестностях Резекне – на участке от Наудаскалнса до Гайгалавы, по пути затрагивая также Ругайи и Лаздукалнс.

Работы по прокладке кабеля проходят в зоне Государственных дорог Латвии, что значительно облегчает доступ и подъезд к объекту, также в их процессе используются дополнительные стержни для бурового оборудования, которые позволяют вести горизонтальное управляемое бурение на расстоянии до 315 метров, облегчая доступ ко многим труднодоступным местам.

SIA “Latvijas Energoceltnieks” piedalās projekta „Elektroniskās sakaru infrastruktūras pieejamības uzlabošana lauku teritorijās” īstenošanā

SIA “Latvijas Energoceltnieks” (LEC) piedalās 46.7 milj. EUR Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta Nr.2.1.1.0/16//I/001 „Elektroniskās sakaru infrastruktūras pieejamības uzlabošana lauku teritorijās” īstenošanā, kas paredz Latvijas Valsts radio un televīzijas centra esošā optiskā tīkla infrastruktūras savienošanu un jaunu interešu pieslēgumu punktu izbūvi Latgalē.

Pirmie būvniecības darbi pie projekta tika uzsākti šī gada jūlijā, kuru laikā tiek veikta sakaru kanalizācijas izbūve, tiek realizēta sakaru kameru montāža, kā arī noris optiskā kabeļa iepūšanas un montāžas darbi. Optiskā kabeļa infrastruktūras ierīkošanas darbi tiek veikti Latgalē, Rēzeknes apkārtnē – posmā no Naudaskalna līdz Gaigalavai, pa ceļam iekļaujot arī Rugājus un Lazdukalnu.

Kabeļa instalācijas darbi notiek Latvijas valsts ceļu zonā, kas ievērojami atvieglo piekļuvi un piebraukšanu objektam, kā arī tajos tiek izmantoti papildus stieņi urbšanas iekārtai, kas ļauj veikt horizontāli vadāmo urbšanu līdz 315 metriem, atvieglojot piekļuvi daudzām grūti pieejamām vietām.

 

В Елгаве торжественно открыта новейшая и самая современная станция технического осмотра в Латвии

Как уже сообщалось, новый проект здания ДБДД для Елгавы был разработан архитектурным бюро Arhis, а строительство осуществляло ООО Latvijas energoceltnieks. Стоимость строительства составила около 1,8 миллионов евро. Церемония закладки фундамента состоялась 14 декабря 2017 года.

В субботу, 22 сентября, состоялось торжественное открытие Елгавской новой станции технического осмотра. После открытия станции последовало заключительное мероприятие этого года «Ночь технического осмотра», в течение которой бесплатную диагностику прошло 304 автомобиля. Гвоздем программы стал техосмотр легенды Елгавы – Рафика, который был выпущен в 18 тысячах экземплярах и характеризовал Елгаву как город автомобилестроения.

Министр сообщения Улдис Аугулис, обращаясь к присутствующим, сказал: «Сегодня в Елгаве мы открываем самую современную и крупнейшую региональную станцию технического осмотра в Латвии. Он настолько просторная, что может принимать не только елгавчан, но и жителей ближайших окрестностей и краев. Комфортная, просторная и современная – вот те слова, которые характеризуют новую станцию».

Председатель правления ДБДД Андрис Лукстиньш: «Наконец, настал тот момент, когда елгавчане могут радоваться тому, что техосмотр стал наиболее комфортным и доступным, новая станция в Елгаве стала в два раза больше, и вместо двух линий технического осмотра стало четыре, что позволит обслуживать большее количество транспортных средств».

На торжественном открытии станции участвовал мэр Елгавы Андрис Равиньш, а также руководство Auteko TUV Latvija и TUV Rheinland.

Впервые в Елгаве – Ночь технического осмотра

После открытия станции впервые в Елгаве и с интересом к мероприятию большого количества водителей прошла «Ночь технического осмотра», в ходе которой ДБДД не только предложил провести бесплатную диагностику автомашины, но и предоставил возможность широкому кругу лиц убедиться в удобстве и просторе новой станции.

День выдался дождливый, но погода с каждым часом улучшалась. К началу мероприятия дождь полностью прекратился, что позволило людям в полной мере насладиться «Ночью технического осмотра». Специалисты за время единственной в Земгале в этом году «Ночи технического осмотра» проверили 304 автомобиля и обнаружили большие или маленькие неполадки у 71 % транспортных средств. Большой интерес елгавчан к мероприятию характеризует и то, что 71 водитель отправился на «Ночь технического осмотра» с целью проведения технического осмотра автомобиля.

Наиболее распространенные неисправности были связаны с тормозной и системой подрессоривания, а также с несоответствующим светом. Самым старым автомобилем, который приколесил на бесплатную автодиагностику, был Жигулёнок 1971 года выпуска, средний же возраст автомобилей составил 16 лет.

(Материал взят из публикации csdd.lv)