ООО „Latvijas Energoceltnieks” начал грандиозные работы по реконструкции пяти подстанций

В ходе реконструкции предусмотрена реконструкция оборудования 110 и 400 кВ, что существенно повысит энергоэффективность, а так же улучшит качество жизни жителей вблизи подстанций.

  • ПС Вентспилс 110 кВ
  • ПС Вискали 110 кВ
  • ПС Исоканкан 400 кВ (Финляндия)
  • ПС Болдерая 2
  • ПС Даугавпилс реконструкция распределительных устройств 10 кВ и 20 кВ

Новое, соответствующее современным требованиям оборудование, а так же технические решения, будут соответствовать требованиям отрасли и возрастающим экологическим требованиям. В результате инвестиций уменьшатся перебои энергоснабжения, а так же возрастёт безопасность процесса доставки электроэнергии,  что удовлетворит повышенное требование потребителей к качеству электроэнергии.

SIA „Latvijas Energoceltnieks” ir uzsācis vērienīgus rekonstrukciju darbus piecās apakšstacijās

Rekonstrukcijas gaitā paredzēts 110 un 400kV iekārtu rekonstrukcija, kas būtiski uzlabos elektroapgādes efektivitāti, kā arī tiks uzlabota apakšstacijas tuvumā esošo un dzīvojošo iedzīvotāju dzīves kvalitāte.

– A/st Ventspils 110kV
– A/st Viskaļi 110kV
– A/st Isokankaan 400kV (Somija)
– A/st Bolderāja 2
– A/st Daugavpils 10kV un 20 kV sadales ietaišu rekonstrukcija

Jaunās, mūsdienu prasībām atbilstošās iekārtas kā arī tehniskie risinājumi atbildīs nozares un pieaugošajām vides prasībām. Investīciju rezultātā samazināsies elektroapgādes pārtraukumi, kā arī pieaugs elektroenerģijas piegādes procesa drošums, tādējādi tiks nodrošinātas patērētāju pieaugošās prasības elektroenerģijas kvalitātei.