ООО «Latvijas Energoceltnieks» участвует в проекте Европейского Фонда регионального развития «Улучшение доступности инфраструктуры электронной связи на сельской территории»

ООО «Latvijas Energoceltnieks» участвует в проекте Европейского Фонда регионального развития № 2.1.1.0/16//I/001 «Улучшение доступности инфраструктуры электронной связи на сельской территории» с общим финансированием 46,7 млн. EUR, который предусматривает соединение имеющейся инфраструктуры оптической сети Латвийского Государственного центра радио и телевидения и постройку новых пунктов подключения интересов в Латгале.

Первые строительные работы в рамках проекта были начаты в июле этого года, во время которых проводилась прокладка канализации связи, осуществлялся монтаж камер связи, а также вдувание оптического кабеля и монтажные работы. Работы по обустройству инфраструктуры оптического кабеля осуществляются в Латгале, в окрестностях Резекне – на участке от Наудаскалнса до Гайгалавы, по пути затрагивая также Ругайи и Лаздукалнс.

Работы по прокладке кабеля проходят в зоне Государственных дорог Латвии, что значительно облегчает доступ и подъезд к объекту, также в их процессе используются дополнительные стержни для бурового оборудования, которые позволяют вести горизонтальное управляемое бурение на расстоянии до 315 метров, облегчая доступ ко многим труднодоступным местам.

SIA “Latvijas Energoceltnieks” piedalās projekta „Elektroniskās sakaru infrastruktūras pieejamības uzlabošana lauku teritorijās” īstenošanā

SIA “Latvijas Energoceltnieks” (LEC) piedalās 46.7 milj. EUR Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta Nr.2.1.1.0/16//I/001 „Elektroniskās sakaru infrastruktūras pieejamības uzlabošana lauku teritorijās” īstenošanā, kas paredz Latvijas Valsts radio un televīzijas centra esošā optiskā tīkla infrastruktūras savienošanu un jaunu interešu pieslēgumu punktu izbūvi Latgalē.

Pirmie būvniecības darbi pie projekta tika uzsākti šī gada jūlijā, kuru laikā tiek veikta sakaru kanalizācijas izbūve, tiek realizēta sakaru kameru montāža, kā arī noris optiskā kabeļa iepūšanas un montāžas darbi. Optiskā kabeļa infrastruktūras ierīkošanas darbi tiek veikti Latgalē, Rēzeknes apkārtnē – posmā no Naudaskalna līdz Gaigalavai, pa ceļam iekļaujot arī Rugājus un Lazdukalnu.

Kabeļa instalācijas darbi notiek Latvijas valsts ceļu zonā, kas ievērojami atvieglo piekļuvi un piebraukšanu objektam, kā arī tajos tiek izmantoti papildus stieņi urbšanas iekārtai, kas ļauj veikt horizontāli vadāmo urbšanu līdz 315 metriem, atvieglojot piekļuvi daudzām grūti pieejamām vietām.