Pabeigti darbi 110 kV un 330 kV elektropārvades līniju izbūvē Skrundas posmā

2018. gada rudenī “Latvijas Energoceltnieks” veica ADSS kabeļa montāžas darbus, kas paredz elektropārvades līniju (EPL) izbūvi 110 kV posmā Tume – Brocēni, 110 kV EPL izbūvi posmā Brocēni – Rudbārži, kā arī 330 kV EPL posmā Brocēni – Grobiņa”. Līgums starp “Merks” un “Latvijas Energoceltnieks” tika noslgts 2018. gada jūlijā.

Kopumā “Latvijas Energoceltnieks” veica ADSS optiskās izbūves darbus šāda garuma EPL:

110 kV GL Nr.151 Tume – Brocēni – 13,250 km

110 kV GL Nr.155 Brocēni – Rudbārži – 2,359 km

330 kV GL Nr. 323 Brocēni – Grobiņa – 2,160 km

Projekta ietvaros “Latvijas Energoceltnieks” veic pilna tehniskā risinājuma izstrādi, kurā tika ietverta:

  • Zemes īpašnieku informēšana par plānotiem darbiem;
  • Atslēgumu organizēšana 330/110 kV tīklā, un nepieciešamības gadījumā zemāka sprieguma līnijās, lai veiktu ADSS optiskā kabeļa montāžas darbus;
  • 110 kV dzelsbetona balstu nostiprināšana ar papildus atsaitēm, lai dzelsbetona starpabalsti darbotos kā enkurbalsta tipa balsti ADSS kabeļa nostiprināšanai;
  • Pēc montāžas darbiem ADSS optiskā kabeļa nostiprināšanas darbi enkurbalstos un starpbalstos;
  • Starp 110 kV gaisvadu līnijām Nr. 151  Tume – Brocēni, Nr. 155 Brocēni – Rudbārži un 330 kV gaisvadu līnijas Nr. 323 Brocēni – Grobiņa zemes optiskā kabeļa izbūve un nostiprināšana par balstu konstrukcijām;
  • Savienojuma uzmavu montāžas darbi;
  • Gala uzmavu montāžas darbi apakšstacijas vadības telpā sakaru iekārtās.

Papildus veicamajiem darbiem “Latvijas Energoceltniekam” bija jānodrošina arī iespējami piebraucamo ceļu saskaņošana un atrašana, vienojoties ar valsts institūcijām, privātajiem zemes īpašniekiem un juridiskajiem zemes īpašniekiem. Saskaņošana bija nepieciešama, jo 110 kV elektropārvades līnijas lielākoties nav būvētas gar ceļiem vai piebraucamām vietām, bet tieši pretēji – lauku, mežu masīviem, pārpurvotām vietām u.c. vietām, uz kurām ir apgrūtināta piekļuves vieta.