Turpinās darbi pie esošo 330 kV gaisvadu līnijas dzelzsbetona balstu nomaiņas

Līgumu par 1,872 miljons eiro vērto projektu, kas paredz 330 kV gaisvadu elektropārvades līnijas (EPL) dzelzsbetona balstu nomaiņas darbus, 330 kV EPL posmā Salaspils – Viskaļi (Jelgava), un 330 kV EPL posmā Viskaļi (Jelgava) – Šauļi AS “Augstsprieguma tīkls” starp SIA “Latvijas Energoceltnieks” noslēdza šī gada jūlijā.

Projekta nepieciešamība bija pamatojama ar to, ka esošie 330 kV dzelzsbetona balsti bija tehniski novecojuši, un minēto EPL līniju posmus nepieciešams rekonstruēt šī brīža normatīvo aktu prasībām.

Projekta ietvaros SIA “Latvijas Energoceltnieks” veic pilna tehniskā risinājuma izstrādi, tajā ietverot:

  • Nomaināmo balstu izvietošanu pa trasi, vienlaikus meklējot arī labāko risinājumu tam, lai privāto zemju īpašniekiem nerastos pretenzijas un izpildāmie darbi būtu ekonomiski izdevīgi;
  • Balstiem paredzot jaunu armatūru, izolatorus un vibrācijas slāpētājus;
  • Balstiem paredzot izolatoru dubultsējumu uzstādīšanu pret galvenajiem, reģionālajiem un vietējiem autoceļiem;
  • Šķērsojumā ar Valsts galvenajiem autoceļiem (A) paredzot enkurbalsta tipa balstu;
  • Jaunajiem balstiem paredzot zemējumu ietaišu izveidi;
  • Balstiem paredzot nostiprināšanu dažāda veida gruntīs.

Tehniskā risinājuma izstrāde tika uzsākta tiklīdz tika noslēgta līguma vienošanās, savukārt darbi tika uzsākti septembrī un ir paredzēts, ka tie turpināsies līdz decembra vidum. Darbu izpilde ir jāveic noteiktā laikā, kad 330 kV EPL ir atslēgta no sprieguma. Lai projektu realizētu līdz noteiktajam termiņam, noteiktos elektropārvades gaisvadu līnijas atslēgumos darbu procesā tiek pieņemti operatīvi lēmumi, kā arī atrisinātas dažādas nestandarta problēmas.

SIA “Latvijas Energoceltnieks” darbojas, kā projektētājs un izbūvētājs vienlaicīgi, un līdz ar to var sniegt klientam labākos risinājumus un inovācijas, kas ne vien krietni uzlabo izpildāmo darbu kvalitāti, bet arī izbūves risinājumus.