День теней в ООО “Latvijas Energoceltnieks”

Ученику 12 класса средней центральной школы города Кулдыга Родриго Грунтманису была дана возможность провести день в ООО “Latvijas Energoceltnieks” и узнать каким может быть рабочий день, выбрав инжиниринг для дальнейшего изучения.

В течении дня теней молодому человеку провели экскурсию по бюро ООО “Latvijas Energoceltnieks” и познакомили с персоналом администрации – руководителями Департаментов, руководителями проектов, и другими работниками бюро. Родриго была дана возможность принять участие на совещании по проекту, посмотреть технику и транспортные средства предприятия, чтобы у него появилось полное представление о том, насколько широк профиль работ нашего предприятия.

Для ООО “Latvijas Energoceltnieks” была большая честь принять молодого человека и показать широкую специфику работ инжиниринга и разнообразие обязанностей.

Ēnu diena SIA „Latvijas Energoceltnieks”

Iespēja dienu pavadīt SIA „Latvijas Energoceltnieks” un uzzināt kāda varētu būt darba diena, izvēloties inženierzinātni kā tālāko studiju virzienu, tika dota Kuldīgas Centra vidusskolas 12 klases audzēknim Rodrigo Gruntmanim.

Ēnu dienas laikā jaunietis tika pavadīts ekskursijā pa SIA „Latvijas Energoceltnieks” biroju un iepazīstināts ar administratīvo personālu – Departamenta vadītājiem, projektu vadītājiem un citiem biroja darbiniekiem. Rodrigo tika dota iespēja piedalīties projekta sapulcē, apskatīt uzņēmuma tehniku un transporta vienības, lai radītu pilnīgāku priekšstatu par to cik plašs ir mūsu uzņēmuma darbības profils.

SIA „Latvijas Energoceltnieks” bija liels gods uzņemt jaunieti uzņēmumā un parādīt inženierzinātnes plašo darba specifiku, kā arī pienākumu dažādību.