28 июня сего года праздник стропил отмечался в пристройке к средней школе Икшкиле

В нем приняли участие представители компании SIA Latvijas Energoceltnieks и должностные лица самоуправления края. По латышской традиции этот праздник знаменует момент, когда капитальные строительные работы уже завершены и строительство переходит к следующему этапу.

Выступая перед присутствующими, председатель думы Икшкильского края Индулис Трапиньш (Indulis Trapiņš) поблагодарил компанию SIA Latvijas Energoceltnieks за успешное сотрудничество в реализации проекта и подчеркнул, что хороший строитель – это залог успеха в решении актуальных вопросов строительства. «Этот проект особенный, потому что мы строим для детей. Это святое место для нас – здесь дети Икшкильского края получат свое образование».

Исполнительный директор самоуправления Юрис Руденс (Juris Rudens) подтвердил, что работа в школьной пристройке ведется профессионально и качественно, все актуальные вопросы решаются оперативно. Председатель правления SIA Latvijas Energoceltnieks Дидзис Витолс (Didzis Vītols) подчеркнул: «[…] мы можем гордиться проделанной работой, поскольку венок уже надет. От имени предприятия могу пообещать, что и в дальнейшем самоуправление останется довольно результатом!».

22 сентября 2016 года самоуправление Икшкильского края заключило договор со строительным предприятием Latvijas Energoceltnieks (LEC) о реализации проекта «Пристройка к средней школе Икшкиле». 13 апреля 2017 года в фундамент нового корпуса начальной школы средней школы Икшкиле была помещена капсула с посланием к потомкам.

Источник: Икшкильский край, www.ikskile.lv

Ikšķiles vidusskolas piebūve svin Spāru svētkus

28.jūnijā Ikšķiles vidusskolas piebūvei svinēja Spāru svētkus, kuros piedalījās SIA “Latvijas Energoceltnieks” un novada pašvaldības pārstāvji. Latviešu tautas tradīcijās šie svētki simboliski iezīmē brīdi, kad apjomīgākie būvdarbi paveikti un būvniecība ieiet nākamajā fāzē.

Savā uzrunā klātesošajiem Ikšķiles novada domes priekšsēdētājs Indulis Trapiņš pateicās SIA “Latvijas Energoceltnieks” par veiksmīgo sadarbību projekta īstenošanā, uzsverot, ka būvnieks ir veiksmes atslēga, risinot arī aktuālus, ar būvniecību saistītus jautājumus. “Šis projekts ir īpašs ar to, ka mēs šeit būvējam bērniem. Šī ir svēta vieta, kur Ikšķiles novada bērni iegūs savu izglītību.”

Pašvaldības izpilddirektors Juris Rudens atzina, ka darbs skolas piebūvē norit kvalitatīvi un profesionāli, visi aktuālie jautājumi tiek operatīvi risināti. Arī SIA “Latvijas Energoceltnieks” valdes priekšsēdētājs Didzis Vītols uzsvēra: “[..] par rezultātu varam priecāties, jo uzvilkts vainags. Bet turpinājumā- uzņēmuma vārdā varu apsolīt, ka pašvaldība būs gandarīta par rezultātu!”

2016.gada 22.septembrī Ikšķiles novada pašvaldība noslēdza līgumu ar būvniecības uzņēmumu “Latvijas Energoceltnieks” (LEC) par projekta “Ikšķiles vidusskolas pārbūve” īstenošanu, savukārt 2017.gada 13.aprīlī Ikšķiles vidusskolas jaunā sākumskolas korpusa pamatos tika iemūrēta kapsula ar vēstījumu nākamajām paaudzēm.

Avots: Ikšķiles novads www.ikskile.lv