Ķeguma HES ūdens pārgāznes aizvaru daļēja nomaiņa

Kopš tās uzcelšanas 1939. gadā Daugavas vecākā hidroelektrostacija ir bijusi nozīmīgs atjaunojamās enerģijas avots valstī. Ķeguma HES 6. un 7. laiduma aizvaru nomaiņa tika veikta, lai paaugstinātu dambja drošumu.

Divi esošie 80 m platie vārstuļa tipa aizvari tika nomainīti ar astoņiem jauniem vertikāliem aizvariem. To distances vadība tiek īstenota no Ķeguma HES2 vadības pults, kas ļauj atsevišķi regulēt katra aizvara atvērumu. Maksimālā aizvēruma stāvoklī aizvaru augšējā mala atrodas uz 33,25 m atzīmes, kas nodrošina aizsardzību pret ūdens šļakstīšanos pār tiem. Tehniskā risinājuma galvenais uzdevums, kas tika veiksmīgi atrisināts projektēšanas stadijā, bija novērst ūdens caurplūdes spējas samazinājumu, kas ir sagaidāma, četrreiz palielinot aizvaru skaitu. Rezultātā astoņu jauno aizvaru kopējā caurplūdes spēja pēc pārbūves ir 3280 m3/s. Līdzās paaugstinātai drošībai jauno aizvaru priekšrocības ir samazinātas ekspluatācijas izmaksas un iespēja darbināt tos pie īpaši zemām vides temperatūrām.

Jānis Sproģis,
SIA “Latvijas Energoceltnieks” Energobūvniecības virziena vadītājs

Mūsu uzņēmumam ir pieredze, strādājot ārvalstu enerģētikas, būvniecības un sakaru tirgū, un mēs augstu vērtējam iespēju pielietot savas zināšanas vērienīgos Latvijas enerģijas infrastruktūras atjaunošanas projektos.

В фундамент новой пристройки Икшкельской средней школы замуровали Капсулу времени

13 апреля был исторический день для ООО “Latvijas Energoceltnieks” и Икшкельского края, так как в фундамент нового корпуса начальной школы Икшкельской средней школы была встроена Капсула времени с посланием будущим поколениям.

В торжественной церемонии послание подписал председатель думы Икшкельского края Индулис Трапиньш и руководитель строительных работ ООО “Latvijas Energoceltnieks” Эдийс Раминьш.

Вместе с посланием будущим поколениям в капсулу поместили издание “Ikšķiles Vēstis”, в котором опубликована статья о строительстве пристройки Икшкельской средней школы, а так же евромонета, украшенная Латвийским символом – дочь народа Милда.

Для того чтобы всем школьникам обеспечить учебную среду соответствующую современным требованиям, 22 сентября 2016 года самоуправление Икшкельского края заключило договор со строительным предприятием ООО “Latvijas Energoceltnieks” для реализации проекта “Перестройка Икшкельской средней школы”. Проект это символический подарок школе к 50 летнему юбилею. В рамках работ по перестройке Икшкельской средней школы будет построена новая 3-ёх этажная пристройка начальной школы. В новом корпусе предусмотрено создать 16 учебных помещений, музыкальный

Ikšķiles vidusskolas jaunās piebūves pamatos iemūrē Laika kapsulu

13.aprīlis SIA “Latvijas Energoceltniekam” un Ikšķiles novadam bija vēsturiska diena, jo Ikšķiles vidusskolas jaunā sākumskolas korpusa pamatos tika iebūvēta Laika kapsula ar vēstījumu nākamajām paaudzēm.

Svinīgajā ceremonijā vēstījumu parakstīja Ikšķiles novada domes priekšsēdētājs Indulis Trapiņš un SIA “Latvijas Energoceltnieks” būvdarbu vadītājs Edijs Ramiņš.

Līdz ar vēstījumu nākamajām paaudzēm kapsulā tika ievietots “Ikšķiles Vēstu” izdevums, kurā publicēts raksts par Ikšķiles vidusskolas piebūves celtniecību, kā arī eiro monēta, kas rotāta ar Latvijas simbolu – tautu meitu Mildu.

Lai visiem skolēniem nodrošinātu mūsdienu prasībām atbilstošu mācību vidi, 2016.gada 22.septembrī Ikšķiles novada pašvaldība noslēdza līgumu ar būvniecības uzņēmumu “Latvijas Energoceltnieks” par projekta “Ikšķiles vidusskolas pārbūve’ īstenošanu. Projekts ir kā simboliska dāvana skolas 50 gadu jubilejā. Ikšķiles vidusskolas pārbūves darbu ietvaros tiks uzcelta jauna piebūve ar 3 stāviem sākumskolai. Jaunajā korpusā paredzēts izveidot 16 mācību telpas, mūzikas un dabas zinību kabinetu, skolotāju istabu, apvienotu ar konferenču zāli, tehniskās telpas, trenažieru zāli un pagrabstāvā – plašas garderobes.

“SIA “Latvijas Energoceltnieks” ir liels gods piedalīties šajā būvobjektā. 25 gadu pastāvēšanas laikā esam būvējuši ļoti daudz skolu dažādās Latvijas pašvaldībās, bet reti kur mēs esam sastapuši tik pretimnākošu pasūtītāju, skolas vadību un iedzīvotājus. Šī pozitīvā attieksme noteikti veicinās darbu kvalitāti. Gribētos, lai jaunajai ēkai ir ilgs mūžs, un tās  pamatos iemūrēto kapsulu ar vēstījumu neviens nekad neatrod,” sacīja būvdarbu vadītājs Edijs Ramiņš.