Третий этап проектирования и строительные работы «Курземского кольца» будет осуществлять объединение «LEC, RECK и Empower»

В объявленной AS «Augstsprieguma tīkls» закупке по третьему этапу проектирования и строительным работам линии высокого напряжения «Курземское кольцо» право на заключение договора получило объединение «LEC, RECK и Empower», в котором ведущий подрядчик – SIA «LEC».

В 2016 году предусмотрено осуществить работы по проектированию, на данный момент работы осуществляются по данным позициям:

  • Демаркация трассы;
  • Разработка опорной конструкции;
  • Размещение опор по трассе;
  • Подготовление минимального состава строительного проекта и его подача в муниципалитеты округов;
  • Начало работ по геологическому исследованию.

«Курземское кольцо» – это проект энергетической инфраструктуры, в рамках которого предусмотрено построить воздушную линию электропередачи высокого напряжения на 330  (kV) в западной части Латвии, с целью устранить проблему с отсутствием возможности подключения высокой мощности в Курземе. Одновременно с развитием и строительством «Курземского кольца», «Augstsprieguma tīkls» планирует модернизировать подстанции «Sloka», «Dzintari» и «Priedaine» и входы и соединения существующих воздушных линий в Юрмале. Параллельно на данный момент проводится исследование необходимости строительства новых подстанций в Дубулты и Вайрари, и увеличение мощности в Предайне, чтобы удовлетворить растущий спрос и гарантировать безопасную доставку электроэнергии.

Начало физических работ запланировано на начало 2017 года.

Конечный срок реализации проекта: конец июля 2019 года.

“Kurzemes loka” 3.posma projektēšanas un būvniecības darbus veiks apvienība “LEC, RECK un Empower”

AS”Augstsprieguma tīkls” izsludinātajā iepirkuma procedūrā augstsprieguma līnijas “Kurzemes loks” 3.posma projektēšanas un būvniecības darbiem līguma slēgšanas tiesības ieguvusi personu apvienība “LEC, RECK un Empower”, kur vadošais būvuzņēmējs ir SIA”LEC”.

2016.gads paredzēts projektēšanas darbiem un šobrīd aktīvi darbi norisinās pie šādām pozīcijām:

– Trases nospraušanas;
– Balstu konstrukciju izstrādes;
– Balstu izvietošanas pa trasi;
– Būvprojekta minimālā sastāvā sagatavošanas, un iesniegšanas novadu pašvaldībās;
– Ģeoloģisko izpētes darbu uzsākšanas.

“Kurzemes loks” ir energoinfrastruktūras projekts, kura ietvaros paredzēts izbūvēt 330 kV gaisvadu augstsprieguma elektrolīniju Latvijas rietumu daļā, lai novērstu līdz šim iztrūkstošo palielinātas jaudas pieslēgumu iespējamību Kurzemē.

Kopā ar “Kurzemes loka” līnijas attīstīšanu un izbūvi “Augstsprieguma tīkls” paredz modernizēt apakšstacijas “Sloka”, “Dzintari” un “Priedaine” un esošo gaisvadu līniju ievadus vai savienojumus Jūrmalā. Tāpat patlaban tiek veikta izpēte jaunu apakšstaciju būvniecības nepieciešamībai Dubultos un Vaivaros, kā arī jaudas palielināšanai Priedainē, lai spētu apmierināt arvien pieaugošo pieprasījumu un garantēt drošu elektroenerģijas piegādi.

Fizisku darbu uzsākšana plānota 2017. gada sākumā.

Projekta realizācijas gala termiņš: 2019. gada jūlija beigas.