“Kurzemes loka” 3.posma projektēšanas un būvniecības darbus veiks apvienība “LEC, RECK un Empower”

AS”Augstsprieguma tīkls” izsludinātajā iepirkuma procedūrā augstsprieguma līnijas “Kurzemes loks” 3.posma projektēšanas un būvniecības darbiem līguma slēgšanas tiesības ieguvusi personu apvienība “LEC, RECK un Empower”, kur vadošais būvuzņēmējs ir SIA”LEC”.

2016.gads paredzēts projektēšanas darbiem un šobrīd aktīvi darbi norisinās pie šādām pozīcijām:

– Trases nospraušanas;
– Balstu konstrukciju izstrādes;
– Balstu izvietošanas pa trasi;
– Būvprojekta minimālā sastāvā sagatavošanas, un iesniegšanas novadu pašvaldībās;
– Ģeoloģisko izpētes darbu uzsākšanas.

“Kurzemes loks” ir energoinfrastruktūras projekts, kura ietvaros paredzēts izbūvēt 330 kV gaisvadu augstsprieguma elektrolīniju Latvijas rietumu daļā, lai novērstu līdz šim iztrūkstošo palielinātas jaudas pieslēgumu iespējamību Kurzemē.

Kopā ar “Kurzemes loka” līnijas attīstīšanu un izbūvi “Augstsprieguma tīkls” paredz modernizēt apakšstacijas “Sloka”, “Dzintari” un “Priedaine” un esošo gaisvadu līniju ievadus vai savienojumus Jūrmalā. Tāpat patlaban tiek veikta izpēte jaunu apakšstaciju būvniecības nepieciešamībai Dubultos un Vaivaros, kā arī jaudas palielināšanai Priedainē, lai spētu apmierināt arvien pieaugošo pieprasījumu un garantēt drošu elektroenerģijas piegādi.

Fizisku darbu uzsākšana plānota 2017. gada sākumā.

Projekta realizācijas gala termiņš: 2019. gada jūlija beigas.