2019. gada 31.oktobrī tika pabeigts projekts ”Kurzemes loka 110 kV elektropārvades līniju pārbūve posmā Ventspils – Tume – Rīga (Imanta), pastiprinot ar 330kV līniju”

 

 

SIA “Latvijas Energocelntieks” ieguldījums :

 • Piedalīšanās tehniskā 110/330 kV tehniskā projekta izstrādē un saskaņošanā, t.sk., ģeoloģisko izpētes darbu veikšanā;
 • Zemes īpašnieku informēšana par plānoto projektu, un ja nepieciešams problēmu risināšana projekta realizācijai kopā ar Galveno Pasūtītāju;
 • Šķērsojošo komunikāciju (20 kV, 10 kV un zemāku spriegumu, sakaru kabeļi, uc.)) pārbūves projektu izstrāde un saskaņošana;
 • Mežizstrādes darbi (esošās trases paplašināšana, jaunas trases izciršana, nepieciešamības gadījumā inventarizācijas lietu sagatavošana);
 • 110/330 kV balstu pamatu izbūve:
 • Rūpnieciski ražotu dzelzsbetona pamatu uzstādīšana;
 • Monolīto pamatu uzstādīšana;
 • Pamatu pāļu izbūve un režģžoga pamata izbūve virs pāļiem;
 • 110/330 kV balstu montāža (metālkonstrukciju montāža);
 • 110/330 kV piekarizolatoru, atsējizolatoru montāža;
 • Šķērsojošo objektu (20 kV, 10 kV un zemāku spriegumu, sakaru kabeļi, u.c.) pilna cikla pārbūve;
 • 110/330 kV vadu montāža, un pēc to montāžas vadu nostiprināšana balstos;
 • Spraišļu montāža;
 • Vibrācijas slāpētāju montāža;
 • Cilpu savienošana enkurbalstos;
 • Zibensaizsardzības troses montāža;
 • OPGW troses montāžā;
 • OPGW troses savienojuma uzmavu montāža, un pieslēgumu izbūves darbi apakšstacijās.
 • Dažāda veida pārslēguma izbūve 110 kV un 20 kV tīklā, lai realizētu projektu.
 • Pēc noteikta posma vai etapa izpildes izpilddokumentācijas apkopošana, un nodošana;
 • Apgrūtinājumu plānu izstrāde, saskaņošana un ienešana VZD.

Kopējo izbūvējamo balstu skaits visā projektā – 711 (10 000 tonnas), kopējais trases garums no Ventspils līdz Rīgai, ietverot nozarojumu izbūves ~214 km,  kopējais zibensaizsardzības troses un OPGW troses garums pa trasi 249 km.

Kopējā projekta vērtība: 110`535`949,55, SIA “Latvijas Energoceltnieks” objekta vērtība: 44`102`488,85.