Latvijas Energoceltnieks на первой 400 кВ воздушной линии в Балтии

ООО “Latvijas Energoceltnieks” может гордиться тем, что принимал участие в строительстве воздушной линии 400 кВ.

В Латвии и соседних странах до сих пор максимально построенное напряжение было 330 кВ. В рамках проекта была построена новая воздушная линия 400 кВ, которая соединяет между собой Литву и Польшу. Latvijas Energoceltnieks в рамках проекта осуществлял монтаж изоляторов, монтаж проводов (3 провода в фазе), крепление проводов, монтаж распорок и соединение петлей на анкерных опорах. Общий объём работ 10,896 км по трассе.

Срок реализации работ 07.09.2015.-30.10.2015.

Этот проект дал большой опыт для Latvijas Energoceltnieks, сделал нас сильнее и более конкурентоспособными для участия в новых проектах.

Latvijas Energoceltnieks pirmā 400 kV gaisvadu līnija Baltijā

SIA “Latvijas Energoceltnieks” var lepoties, ka ir piedalījies 400 kV gaisvadu līniju izbūvē.

Latvijā un kaimiņvalstīs līdz šim lielākais izbūvētais spriegums bija 330 kV. Projekta ietvaros tika izbūvēta jauna 400 kV gaisvadu līnija, kas veido starpsavienojumu starp Lietuvu un Poliju. Latvijas Energoceltnieks projekta ietvaros veica izolatoru montāžu, vadu montāžu (3 vadi fāzē), vadu nostiprināšanu, spraišļu montāžu un cilpu savienošanu enkurbalstos. Kopējais veiktais darbu apjoms 10,896 km pa trasi.

Projekta realizācijas termiņš 07.09.2015. līdz 30.10.2015.

Latvijas Energoceltnieks šīs projekts deva lielu pieredzi, padarot mūs stiprākus un konkurētspējīgākus, piedaloties jaunos projektos.