Latvijas Energoceltnieks pirmā 400 kV gaisvadu līnija Baltijā

SIA “Latvijas Energoceltnieks” var lepoties, ka ir piedalījies 400 kV gaisvadu līniju izbūvē.

Latvijā un kaimiņvalstīs līdz šim lielākais izbūvētais spriegums bija 330 kV. Projekta ietvaros tika izbūvēta jauna 400 kV gaisvadu līnija, kas veido starpsavienojumu starp Lietuvu un Poliju. Latvijas Energoceltnieks projekta ietvaros veica izolatoru montāžu, vadu montāžu (3 vadi fāzē), vadu nostiprināšanu, spraišļu montāžu un cilpu savienošanu enkurbalstos. Kopējais veiktais darbu apjoms 10,896 km pa trasi.

Projekta realizācijas termiņš 07.09.2015. līdz 30.10.2015.

Latvijas Energoceltnieks šīs projekts deva lielu pieredzi, padarot mūs stiprākus un konkurētspējīgākus, piedaloties jaunos projektos.