20.11.2015

Nodod ekspluatācijā Krievu salas infrastruktūras attīstības projektu

Nodod ekspluatācijā Krievu salas infrastruktūras attīstības projektu

16.novembrī Rīgā, Krievu salā, Rīgas brīvostas pārvaldes rīcībā svinīgā pasākumā nodeva vērienīgāko Rīgas brīvostas infrastruktūras objektu, kurā darbus veica arī SIA „Latvijas Energoceltnieks”, uzstādot kuģu krasta 6kV elektroapgādes kompleksu.

Objekta realizācijā ieguldīti 133,65 miljoni eiro. No tiem ES Kohēzijas fonda finansējums paredzēts līdz 77,19 miljonu eiro apmērā, bet Rīgas Brīvostas līdzekļi (aizņēmums no Nordea Bankas un Pohjola Bankas) – 56,46 miljonu eiro apmērā.

Krievu salā izbūvētas 4 beramkravu pārkraušanas piestātnes ar kopējo garumu 1180 metru un 15,5 metru dziļumu pie piestātnēm, kā arī izbūvēti visi nepieciešamie autoceļu un dzelzceļa pievedceļi un inženiertehniskās komunikācijas līdz ostas teritorijai. Krievu salas projekta kopējā kapacitāte ir 20 miljonu tonnu beramkravu gadā.

Projekta ieviešana tika uzsākta 2006. gadā. Deviņu gadu laikā ir gan veikts ietekmes uz vidi novērtējums, gan izstrādāts tehniskais projekts, gan piesaistīts ES finansējums, kā arī veikti praktiskie būvniecības darbi.

Aptuveni 35% no Rīgas brīvostas kravu apgrozījuma tiks pārvietoti no pilsētas centra un Rīgas vēsturiskā centra aizsardzības zonas uz tām piemērotāku teritoriju. Tiks arī līdzsvarots ostas kravu apgrozījums Daugavas labajā un kreisajā krastā, kas atbrīvos Rīgas centru no ostas terminālu saimnieciskās darbības ietekmes, tai skaitā pastiprinātas auto un dzelzceļa transporta plūsmas, trokšņiem un ogļu putekļiem.

(Materiāls ņemts no www.db.lv publikācijas)

Atpakaļ