31.05.2016

Rīgas HES rekonstrukcija- pirmā hidroagregāta ģeneratora rotoru pārceļ uz montāžas laukumu

Rīgas HES rekonstrukcija- pirmā hidroagregāta ģeneratora rotoru pārceļ uz montāžas laukumu

31. maija pēcpusdienā notika hidroagregāta Nr. 1 lielākās detaļas – ģeneratora rotora (350 tonnas) – izcelšana un novietošana montāžas laukumā tā atjaunošanas procesam, kur veiksmīgi līdzdarbojas arī SIA „Latvijas Energoceltnieks”.

SIA “Latvijas Energoceltnieks” līgumu noslēdza 2015.gada 17.decenbrī, uzsākot sagatavošanās darbus. Šobrīd notiek Rīgas HES hidroagregāta Nr.1 demontāžās process, kad visas galvenās iekārtas tiek izceltas no šahtas, lai uzsāktu to atjaunošanu.

Rīgas HES hidroagregātiem rekonstrukcijas gaitā ir paredzēts nomainīt hidroturbīnas, veikt ģeneratoru statoru nomaiņu, kā arī rotora polu izolācijas nomaiņu, un pilnībā atjaunot stacijas vadības sistēmu. Taču katram agregātam rekonstrukcijas apjoms ir dažāds.Rekonstrukcijas darbu veikšana ir sarežģīts process, kas prasa ļoti augstu precizitāti. Darbs tiek veikts, izmantojot jaunākās tehnoloģijas, lai sasniegtu izcilu rezultātu – Rīgas HES veiksmīgu, konkurētspējīgu  darbību enerģētiskajā sistēmā un brīvā elektroenerģijas tirgū.

Visu sešu hidroagregātu rekonstrukcija ir nepieciešama, jo tie ir tehniski nokalpojuši, to efektivitāte atpaliek no mūsdienu prasībām. Jāuzsver, ka hidroagregātu  rekonstrukcijas izpildes grafiks ir sarežģīts: remonts iespējams tikai starppalu periodos, un būtiski, ka vienā gadā var rekonstruēt tikai vienu agregātu. Darbus plānots pabeigtlīdz 2022. gada 1. aprīlim. Hidroagregātu rekonstrukcija notiek AS „Latvenergo” investīciju programmas ietvaros.

Rīgas HES ir ekspluatācijā kopš 1974. gada. Stacijā darbojas 6 hidroagregāti ar kopējo jaudu 402 MW – rekonstrukcijas darbu laikā paredzēts atjaunot novecojušās iekārtas, paaugstinot to darbības drošību un būtiski kāpinot HES efektivitāti. Pēc rekonstrukcijas Rīgas HES gadā saražos par aptuveni 20 GWh vairāk elektroenerģijas nekā līdz šim (tas atbilst vidējas Latvijas pilsētas gada patēriņam).

Rekonstrukcijas projekta galvenās aktivitātes:

– Rīgas HES hidroagregātu Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 rekonstrukcija;
– tehnisko un ekonomisko parametru uzlabošana, palielinot hidroagregātu lietderības koeficientu;
– hidroagregātu pieejamības un drošības darbību uzlabošana;
– ekspluatācijas izmaksu samazināšana un hidroagregātu atjaunošanas remonta veikšanas perioda pagarināšana;
– potenciālo risku novēršana, lai nepieļautu vides piesārņojumu ar eļļu.

(materiāls ņemts no www.latvenergo.lv publikācijas)

Atpakaļ