Biokurināmās koģenerācijas stacijas jaunbūve Vestienas ielā 2, Rīga


SIA „Latvijas Energoceltnieks” ir uzsācis Biokurināmās koģenerācijas stacijas būvniecību ar elektrisko jaudu 4,4 MWe un siltuma jaudu 20 MWth Koģenerācijas stacijā tiek uzstādīts Dānijas kompānijā “Justsen Energiteknik” izgatavots 24 MWth jaudas katls ar lietderības koeficientu 88,11 %, kurā, sadegot koksnes atliekām, notiks ūdens iztvaikošana. Jaunās Biokurināmās koģenerācijas stacijas ieguvumi: • efektīvāk izmantot kurināmo • samazināt izmešu daudzumu • panākt zemākas enerģijas ražošanas izmaksas • samazināt siltuma zudumus • vietējā kurināmā izmantošanas gadījumā tiek veicināta reģionālā attīstība