Raimonds Vējonis reģionālās darba vizītes laikā apskata Rēzeknes tehnikuma multifunkcionālās zāles jaunbūvi

Šī gada 7. decembrī Latvijas Valsts prezidents Raimonds Vējonis reģionālajā darba vizītē apmeklēja Rēzekni, kur tikās ar Rēzeknes tehnikuma skolēniem un pedagogiem, kā arī apskatīja Rēzeknes tehnikuma telpas un sporta zāles jauno piebūvi.

Jaunbūves 1.stāva telpās paredzēts izvietot multifunkcionālu zāli, skatuvi, ģērbtuves, dušas telpas, tualeti un medpunktu, savukārt 2. stāva telpās paredzēts izvietot halli, balkonus, treneru darba telpu, trenažieru zāli un interešu izglītības kabinetus.

2017. gada maijā par Multifunkcionālās zāles jaunbūves celtniecību Rēzeknē, Varoņu ielā 11a tika noslēgts līgums starp SIA “Latvijas Energoceltnieks” un Rēzeknes tehnikumu.

Projekta ietvaros tika realizētas divas kārtas: 1.kārtā Rēzeknes tehnikuma mācību un pārtikas mācību laboratoriju jaunbūve. Savukārt 2.kārtā Rēzeknes tehnikuma dienesta viesnīcas korpusa rekonstrukcija, siltināšana un logu nomaiņa.

Pašreiz aktīvi rit labiekārtošanas darbi –  griestu, sienu, grīdu un kāpņu apdare (krāsošana, flīzēšana, linoleja ieklāšana, zālē ieklāts oša masīvkoka parkets), uzstādītas zāles aizsargmargas un radiatori, izlietnes ar jaucējkrāniem, klozetpodi un dušu jaucējkrāni, kā arī gaismekļi. Zālē uzstādītas basketbola grozu konstrukcijas, spēļu tablo, rāpšanās virves.

Rēzeknes tehnikuma jaunbūves darbus plānots pabeigt 2018. gada 4. ceturksnī.

Kopējās projekta izmaksas – 3 968 957,00 eiro, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums – 3 373 613,45 eiro, Valsts budžeta finansējums – 595 343,55 eiro.

Продолжаются работы по замене железобетонных опор воздушной линии электропередачи 330 кВ

Договор на проект стоимостью 1,872 миллионов евро, предусматривающий проведение работ по замене железобетонных опор воздушной линии электропередачи (ЛЭП) 330 кВ на отрезке Саласпилс – Вискали (Елгава) и на отрезке ЛЭП 330 кВ Вискали (Елгава) – Шяуляй, АО «Сеть высокого напряжения» (Augstsprieguma tīkls) в июле этого года заключило с ООО «Латвийский энергостроитель» (Latvijas Energoceltnieks).

Основанием для необходимости проекта послужило то, что существующие железобетонные опоры 330 кВ технически устарели, и на упомянутых участках ЛЭП необходимо провести реконструкцию в соответствии с требованиями действующего законодательства.

В рамках проекта ООО «Латвийский энергостроитель» полностью разработало техническое решение, предусматривая:

 • размещение по трассе подлежащих замене опор, одновременно подыскивая наилучшее решение, чтобы у собственников частных земель не возникали претензии, а выполняемые работы были экономически выгодными;
 • наличие на опорах новой арматуры, изоляторов и гасителей вибрации;
 • установку на опорах для главных, региональных и местных автомобильных дорог двухцепных гирлянд изоляторов;
 • установку опор анкерного типа при пересечении автодорог государственного значения (А);
 • создание заземляющих устройств для новых опор;
 • крепление опор в грунте разного вида.

Разработка технического решения началась, как только было заключено соглашение, а к работам приступили в сентябре, и планируется, что они продолжатся до середины декабря. Работы должны выполняться в определенное время, когда ЛЭП 330 кВ отключена от напряжения. Для того, чтобы реализовать проект к намеченному сроку в ходе рабочего процесса по отключению определенных воздушных линий электропередачи принимаются оперативные решения, а также устраняются разные нестандартные проблемы.

ООО «Латвийский энергостроитель» одновременно выступает в качестве проектировщика и строителя и в этой связи может предложить клиенту лучшие решения и инновации, которые не только значительно улучшают качество выполняемых работ, но и строительные решения.

Turpinās darbi pie esošo 330 kV gaisvadu līnijas dzelzsbetona balstu nomaiņas

Līgumu par 1,872 miljons eiro vērto projektu, kas paredz 330 kV gaisvadu elektropārvades līnijas (EPL) dzelzsbetona balstu nomaiņas darbus, 330 kV EPL posmā Salaspils – Viskaļi (Jelgava), un 330 kV EPL posmā Viskaļi (Jelgava) – Šauļi AS “Augstsprieguma tīkls” starp SIA “Latvijas Energoceltnieks” noslēdza šī gada jūlijā.

Projekta nepieciešamība bija pamatojama ar to, ka esošie 330 kV dzelzsbetona balsti bija tehniski novecojuši, un minēto EPL līniju posmus nepieciešams rekonstruēt šī brīža normatīvo aktu prasībām.

Projekta ietvaros SIA “Latvijas Energoceltnieks” veic pilna tehniskā risinājuma izstrādi, tajā ietverot:

 • Nomaināmo balstu izvietošanu pa trasi, vienlaikus meklējot arī labāko risinājumu tam, lai privāto zemju īpašniekiem nerastos pretenzijas un izpildāmie darbi būtu ekonomiski izdevīgi;
 • Balstiem paredzot jaunu armatūru, izolatorus un vibrācijas slāpētājus;
 • Balstiem paredzot izolatoru dubultsējumu uzstādīšanu pret galvenajiem, reģionālajiem un vietējiem autoceļiem;
 • Šķērsojumā ar Valsts galvenajiem autoceļiem (A) paredzot enkurbalsta tipa balstu;
 • Jaunajiem balstiem paredzot zemējumu ietaišu izveidi;
 • Balstiem paredzot nostiprināšanu dažāda veida gruntīs.

Tehniskā risinājuma izstrāde tika uzsākta tiklīdz tika noslēgta līguma vienošanās, savukārt darbi tika uzsākti septembrī un ir paredzēts, ka tie turpināsies līdz decembra vidum. Darbu izpilde ir jāveic noteiktā laikā, kad 330 kV EPL ir atslēgta no sprieguma. Lai projektu realizētu līdz noteiktajam termiņam, noteiktos elektropārvades gaisvadu līnijas atslēgumos darbu procesā tiek pieņemti operatīvi lēmumi, kā arī atrisinātas dažādas nestandarta problēmas.

SIA “Latvijas Energoceltnieks” darbojas, kā projektētājs un izbūvētājs vienlaicīgi, un līdz ar to var sniegt klientam labākos risinājumus un inovācijas, kas ne vien krietni uzlabo izpildāmo darbu kvalitāti, bet arī izbūves risinājumus.

ООО «Latvijas Energoceltnieks» участвует в проекте Европейского Фонда регионального развития «Улучшение доступности инфраструктуры электронной связи на сельской территории»

ООО «Latvijas Energoceltnieks» участвует в проекте Европейского Фонда регионального развития № 2.1.1.0/16//I/001 «Улучшение доступности инфраструктуры электронной связи на сельской территории» с общим финансированием 46,7 млн. EUR, который предусматривает соединение имеющейся инфраструктуры оптической сети Латвийского Государственного центра радио и телевидения и постройку новых пунктов подключения интересов в Латгале.

Первые строительные работы в рамках проекта были начаты в июле этого года, во время которых проводилась прокладка канализации связи, осуществлялся монтаж камер связи, а также вдувание оптического кабеля и монтажные работы. Работы по обустройству инфраструктуры оптического кабеля осуществляются в Латгале, в окрестностях Резекне – на участке от Наудаскалнса до Гайгалавы, по пути затрагивая также Ругайи и Лаздукалнс.

Работы по прокладке кабеля проходят в зоне Государственных дорог Латвии, что значительно облегчает доступ и подъезд к объекту, также в их процессе используются дополнительные стержни для бурового оборудования, которые позволяют вести горизонтальное управляемое бурение на расстоянии до 315 метров, облегчая доступ ко многим труднодоступным местам.

SIA “Latvijas Energoceltnieks” piedalās projekta „Elektroniskās sakaru infrastruktūras pieejamības uzlabošana lauku teritorijās” īstenošanā

SIA “Latvijas Energoceltnieks” (LEC) piedalās 46.7 milj. EUR Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta Nr.2.1.1.0/16//I/001 „Elektroniskās sakaru infrastruktūras pieejamības uzlabošana lauku teritorijās” īstenošanā, kas paredz Latvijas Valsts radio un televīzijas centra esošā optiskā tīkla infrastruktūras savienošanu un jaunu interešu pieslēgumu punktu izbūvi Latgalē.

Pirmie būvniecības darbi pie projekta tika uzsākti šī gada jūlijā, kuru laikā tiek veikta sakaru kanalizācijas izbūve, tiek realizēta sakaru kameru montāža, kā arī noris optiskā kabeļa iepūšanas un montāžas darbi. Optiskā kabeļa infrastruktūras ierīkošanas darbi tiek veikti Latgalē, Rēzeknes apkārtnē – posmā no Naudaskalna līdz Gaigalavai, pa ceļam iekļaujot arī Rugājus un Lazdukalnu.

Kabeļa instalācijas darbi notiek Latvijas valsts ceļu zonā, kas ievērojami atvieglo piekļuvi un piebraukšanu objektam, kā arī tajos tiek izmantoti papildus stieņi urbšanas iekārtai, kas ļauj veikt horizontāli vadāmo urbšanu līdz 315 metriem, atvieglojot piekļuvi daudzām grūti pieejamām vietām.

 

В Елгаве торжественно открыта новейшая и самая современная станция технического осмотра в Латвии

Как уже сообщалось, новый проект здания ДБДД для Елгавы был разработан архитектурным бюро Arhis, а строительство осуществляло ООО Latvijas energoceltnieks. Стоимость строительства составила около 1,8 миллионов евро. Церемония закладки фундамента состоялась 14 декабря 2017 года.

В субботу, 22 сентября, состоялось торжественное открытие Елгавской новой станции технического осмотра. После открытия станции последовало заключительное мероприятие этого года «Ночь технического осмотра», в течение которой бесплатную диагностику прошло 304 автомобиля. Гвоздем программы стал техосмотр легенды Елгавы – Рафика, который был выпущен в 18 тысячах экземплярах и характеризовал Елгаву как город автомобилестроения.

Министр сообщения Улдис Аугулис, обращаясь к присутствующим, сказал: «Сегодня в Елгаве мы открываем самую современную и крупнейшую региональную станцию технического осмотра в Латвии. Он настолько просторная, что может принимать не только елгавчан, но и жителей ближайших окрестностей и краев. Комфортная, просторная и современная – вот те слова, которые характеризуют новую станцию».

Председатель правления ДБДД Андрис Лукстиньш: «Наконец, настал тот момент, когда елгавчане могут радоваться тому, что техосмотр стал наиболее комфортным и доступным, новая станция в Елгаве стала в два раза больше, и вместо двух линий технического осмотра стало четыре, что позволит обслуживать большее количество транспортных средств».

На торжественном открытии станции участвовал мэр Елгавы Андрис Равиньш, а также руководство Auteko TUV Latvija и TUV Rheinland.

Впервые в Елгаве – Ночь технического осмотра

После открытия станции впервые в Елгаве и с интересом к мероприятию большого количества водителей прошла «Ночь технического осмотра», в ходе которой ДБДД не только предложил провести бесплатную диагностику автомашины, но и предоставил возможность широкому кругу лиц убедиться в удобстве и просторе новой станции.

День выдался дождливый, но погода с каждым часом улучшалась. К началу мероприятия дождь полностью прекратился, что позволило людям в полной мере насладиться «Ночью технического осмотра». Специалисты за время единственной в Земгале в этом году «Ночи технического осмотра» проверили 304 автомобиля и обнаружили большие или маленькие неполадки у 71 % транспортных средств. Большой интерес елгавчан к мероприятию характеризует и то, что 71 водитель отправился на «Ночь технического осмотра» с целью проведения технического осмотра автомобиля.

Наиболее распространенные неисправности были связаны с тормозной и системой подрессоривания, а также с несоответствующим светом. Самым старым автомобилем, который приколесил на бесплатную автодиагностику, был Жигулёнок 1971 года выпуска, средний же возраст автомобилей составил 16 лет.

(Материал взят из публикации csdd.lv) 

Частичная замена затворов водосброса на Кегумской ГЭС

С момента строительства в 1939 году старейшая гидроэлектростанция на Даугаве стала важным источником возобновляемой энергии в стране. Замена затворов 6-го и 7-го пролетов Кегумской ГЭС проводилась для повышения безопасности плотины.

Два имеющихся затвора клапанного типа шириной 80 м были заменены на восемь новых вертикальных затворов. Дистанционное управление новыми затворами осуществляется с пульта управления Кегусмкой ГЭС2, что позволяет отдельно регулировать открытие каждого затвора. В положении максимального закрытия верхний край затворов находится на отметке 33,25 м, что обеспечивает защиту от брызг воды над ними. Основная задача технического решения, которая была успешно решена на этапе проектирования, заключалась в предотвращении снижения пропускной способности воды, что ожидается за счет увеличения числа затворов в четыре раза. В результате общая пропускная способность восьми новых затворов после перестройки составляет 3280 м3 / сек. Наряду с повышенной безопасностью преимущество новых затворов заключается в снижении эксплуатационных расходов и способности работать при особенно низких температурах.

Начальник направления энергостроительства ООО Latvijas Energoceltnieks
Янис Спрогис

Наша компания имеет опыт работы на зарубежном рынке энергетики, строительства и связи, и мы высоко ценим возможность применения наших знаний в масштабных проектах по обновлению энергетической инфраструктуры Латвии.

Jelgavā svinīgi atklāta Latvijā jaunākā un modernākā tehniskās apskates stacija

Jau vēstīts, ka jaunās CSDD ēkas projektu Jelgavai izstrādājis arhitektu birojs “Arhis”, savukārt celtniecību veic SIA “Latvijas energoceltnieks”. Būvniecības izmaksas ir ap 1,8 miljoniem eiro. Objekta pamatakmens iemūrēšanas ceremonija notika 2017. gada 14. decembrī.

Sestdien, 22.septembrī tika svinīgi atklāta Jelgavas jaunā tehniskās apskates stacija. Pēc stacijas atklāšanas sekoja šī gada noslēdzošais “Tehniskās apskates nakts” pasākums, kurā bezmaksas diagnostika tika veikta 304 auto. Par vakara “naglu” kļuva Jelgavas leģendas –Rafiņa, kas tika saražots 18 tūkstošos eksemplāru un raksturo Jelgavu kā autobūves pilsētu – tehniskā pārbaude.

Satiksmes ministrs Uldis Augulis, uzrunājot klātesošos, sacīja: “Jelgavā šodien atklājam Latvijā modernāko un lielāko reģionālo tehniskās apskates staciju. Tā ir tik plaša, ka uz staciju pilnīgi noteikti varēs braukt ne tikai jelgavnieki, bet arī cilvēki no tuvākās apkaimes un novadiem. Ērta, plaša un moderna – tie ir vārdi, kas raksturo jauno staciju.”

CSDD valdes priekšsēdētājs Andris Lukstiņš: “Beidzot pienācis tas mirklis, kad jelgavnieki var būt priecīgi, jo, lai padarītu ērtāku un pieejamāku tehniskās apskates veikšanu, Jelgavas jaunā stacija kļuvusi divreiz lielāka un tajā līdzšinējo divu tehniskās apskates līniju vietā būs četras līnijas – tas ļaus apkalpot lielāku transportlīdzekļu skaitu.”

Stacijas atklāšanā piedalījās arī Jelgavas mērs Andris Rāviņš, kā arī “Auteko TUV Latvija” un “TUV Rheinland” vadība.

Pirmoreiz Jelgavā – “Tehniskās apskates nakts”

Pēc stacijas atklāšanas pirmoreiz Jelgavā un ar lielu autovadītāju interesi tika aizvadīts pasākums “Tehniskās apskates nakts”, kurā CSDD ne tikai piedāvāja veikt bezmaksas auto diagnostiku, bet arī iespēju plašākam interesentu skaitam pārliecināties par jaunās stacijas ērtumu un plašumu klātienē.

Kaut arī diena bija iesākusies lietaina, tomēr, laikam ejot, laika apstākļi ar katru stundu sāka uzlaboties. Sākoties pasākumam, lietus bija pilnībā mitējies, kas cilvēkiem ļāva pilnvērtīgi baudīt “Tehniskās apskates nakti”. Speciālisti šī gada vienīgajā Zemgales “Tehniskās apskates naktī” pārbaudīja 304 auto un atklāja lielākus vai mazākus bojājumus 71% transportlīdzekļu. Jelgavnieku lielo interesi par pasākumu raksturo arī tas, ka 71 autovadītājs bija devies uz “Tehniskās apskates nakti”, lai veiktu auto tehnisko apskati.

Visbiežāk bojājumi bija saistīti ar bremžu un balstiekārtas sistēmām, kā arī neatbilstošām gaismām. Vecākais auto, kas ieripoja uz bezmaksas auto diagnostiku, bija 1971.gada Žigulītis, savukārt pasākuma vidējais auto vecums bija 16 gadi.

(Materiāls ņemts no csdd.lv publikācijas)

Мультифункциональное сервисное здание Pilssala

Мультифункциональное сервисное здание предназначено для нужд агентуры “ALJA”

Алуксненского самоуправления.

В здании размещены три основные группы помещений:

 1. Группа офисных помещений – рабочие помещения с конференцзалом, робочее помещение управляющего, туалет, душевые помещения, технические попещения и гараж
 2. Группа публично доступных помещений – посетителям туалета и посетителям туалета с ограниченными физическими возможностями, раздевалки и душевые помещения
 3. Группа арендуемых помещений  – арендуемое помещение с подсобными помещениями и туалетом

Проведённые работы:

 • Бетонирование монолитного железобетонного фундамента, стен и перекрытий
 • Строительство эксплуатируемой крыши, которую можно использовать как смотровую площадку для посетителей так и судебную и спасательную платформу
 • Строительство фасада из HPL панелей и стекла
 • Внутренние отделочные работы – плиточные работы, покраска, монтаж HPL панелей
 • Внутренние и внешние инженерные сети – электричество, слаботочные системы, канализация, водоснабжение, отопление, вентиляция
 • Благоустройство территории – террасы из прилегающего бетона и деревянных досок, многоуровневая зона отдыха, бетонный понтон и мостик в озере из деревянных свай, дорожки из брусчатки, а так же озеленение

Multifunkcionālas servisa ēkas izbūve Pilssalā

Multifunkcionālā servisa ēka paredzēta Alūksnes pašvaldības aģentūras “ALJA” vajadzībām

Ēkā izvietotas trīs galvenās telpu grupas:

 1. Biroja telpu grupa – darba telpas ar konferenču zāli, vadītāja darba telpu, WC, dušas telpu, tehniskajām telpām un garāžu
 2. Publiski pieejamā telpu grupa – WC apmeklētājiem un WC apmeklētājiem ar kustību traucējumiem, ģērbtuves un dušas telpas
 3. Nomas telpu grupa – Nomas telpa ar palīgtelpām un WC

Veicamie darbi:

 • Monolītā dzelzsbetona pamatu, sienu un pārseguma betonēšana
 • Ekspluatējamā jumta izbūve, ļaujot jumtu izmantot gan kā skatu platformu apmeklētājiem, gan kā tiesnešu un glābēju platformu
 • HPL plātņu un stiklotās fasādes izbūve
 • Iekšējie apdares darbi – flīzēšana, krāsošana, HPL plātņu montāža
 • Iekšējo un ārējo inženiertīklu izbūve – elektrība, vājstrāvas, kanalizācija, ūdensvads, apkure, ventilācija
 • Teritorijas labiekārtošana – pieguļoša betona un koka dēļu terases, daudzlīmeņu sēd zona, betona pontonu un koka pāļu  laipas ezerā, bruģēti celiņi, kā arī apzaļumošana