Maijā tiks uzsākta Rīgas HES hidroagregātu rekonstrukcija, kurā darbus veiks arī SIA „Latvijas Energoceltnieks”

Daugavas HES ir Latvijā svarīgākās energobūves, kuru pilnīgā rekonstrukcijā AS „Latvenergo” šobrīd iegulda 200 miljonus eiro. Nomainot visus hidroagregātus, Latvija vēl vismaz tuvākos 40 gadus gūs saimniecisku labumu, pieaugot to jaudai un elektroenerģijas izstrādes efektivitātei.

Rīgas HES apjomīgo rekonstrukcijas darbu laikā paredzēts atjaunot novecojušās iekārtas, paaugstinot to darbības drošību un būtiski kāpinot HES efektivitāti. Jau rekonstrukcijas procesa gaitā HES efektivitātes rādītāji tiks uzlaboti, bet pēc rekonstrukcijas Rīgas HES gadā saražos par aptuveni 20 GWh vairāk elektroenerģijas nekā līdz šim, kas atbilst Bauskas pilsētas gada patēriņam. Rekonstrukcijas projekta mērķis ir nodrošināt drošu, efektīvu, ilgstošu un konkurētspējīgu Rīgas HES darbību kopējā enerģētiskajā sistēmā – brīvā elektroenerģijas tirgū. Rīgas HES hidroagregātu nomaiņu paredzēts noslēgt līdz 2022. gada 1. aprīlim.

SIA „Latvijas Energoceltnieks” var lepoties, ka piedalīsies tik vērienīga projekta realizācijā, kā ietvaros veiks Rīgas HES hidroagregātu rekonstrukciju 7.gadu laikā atjaunojot 6 hidroagregātus.

Latvijas Energoceltnieks на первой 400 кВ воздушной линии в Балтии

ООО “Latvijas Energoceltnieks” может гордиться тем, что принимал участие в строительстве воздушной линии 400 кВ.

В Латвии и соседних странах до сих пор максимально построенное напряжение было 330 кВ. В рамках проекта была построена новая воздушная линия 400 кВ, которая соединяет между собой Литву и Польшу. Latvijas Energoceltnieks в рамках проекта осуществлял монтаж изоляторов, монтаж проводов (3 провода в фазе), крепление проводов, монтаж распорок и соединение петлей на анкерных опорах. Общий объём работ 10,896 км по трассе.

Срок реализации работ 07.09.2015.-30.10.2015.

Этот проект дал большой опыт для Latvijas Energoceltnieks, сделал нас сильнее и более конкурентоспособными для участия в новых проектах.

Latvijas Energoceltnieks pirmā 400 kV gaisvadu līnija Baltijā

SIA “Latvijas Energoceltnieks” var lepoties, ka ir piedalījies 400 kV gaisvadu līniju izbūvē.

Latvijā un kaimiņvalstīs līdz šim lielākais izbūvētais spriegums bija 330 kV. Projekta ietvaros tika izbūvēta jauna 400 kV gaisvadu līnija, kas veido starpsavienojumu starp Lietuvu un Poliju. Latvijas Energoceltnieks projekta ietvaros veica izolatoru montāžu, vadu montāžu (3 vadi fāzē), vadu nostiprināšanu, spraišļu montāžu un cilpu savienošanu enkurbalstos. Kopējais veiktais darbu apjoms 10,896 km pa trasi.

Projekta realizācijas termiņš 07.09.2015. līdz 30.10.2015.

Latvijas Energoceltnieks šīs projekts deva lielu pieredzi, padarot mūs stiprākus un konkurētspējīgākus, piedaloties jaunos projektos.

Сдан в эксплуатацию проект развития инфраструктуры острова Криеву

16 ноября в Риге, на острове Криеву Управлению Рижского Свободного порта торжественно сдали масштабный объект инфраструктуры Рижского свободного порта, работы на котором проводил в том числе и ООО “Latvijas Energoceltnieks” установив комплекс электроснабжения 6кВ кораблей с береговой системы.

Открыт модернизированный Смилтенский техникум

12 ноября в Смилтенском техникуме состоялось открытие проекта по реконструкции и модернизации зданий и учебных программ финансируемое фондом ЕФРР. ООО “Latvijas Energoceltnieks” проводили работы в пяти зданиях, создав объединённый учебный комплекс, Смилтенский техникум считается одним из современных профессиональных учебных заведений в Видземском регионе.

Nodod ekspluatācijā Krievu salas infrastruktūras attīstības projektu

16.novembrī Rīgā, Krievu salā, Rīgas brīvostas pārvaldes rīcībā svinīgā pasākumā nodeva vērienīgāko Rīgas brīvostas infrastruktūras objektu, kurā darbus veica arī SIA „Latvijas Energoceltnieks”, uzstādot kuģu krasta 6kV elektroapgādes kompleksu.

Objekta realizācijā ieguldīti 133,65 miljoni eiro. No tiem ES Kohēzijas fonda finansējums paredzēts līdz 77,19 miljonu eiro apmērā, bet Rīgas Brīvostas līdzekļi (aizņēmums no Nordea Bankas un Pohjola Bankas) – 56,46 miljonu eiro apmērā.

Krievu salā izbūvētas 4 beramkravu pārkraušanas piestātnes ar kopējo garumu 1180 metru un 15,5 metru dziļumu pie piestātnēm, kā arī izbūvēti visi nepieciešamie autoceļu un dzelzceļa pievedceļi un inženiertehniskās komunikācijas līdz ostas teritorijai. Krievu salas projekta kopējā kapacitāte ir 20 miljonu tonnu beramkravu gadā.

Projekta ieviešana tika uzsākta 2006. gadā. Deviņu gadu laikā ir gan veikts ietekmes uz vidi novērtējums, gan izstrādāts tehniskais projekts, gan piesaistīts ES finansējums, kā arī veikti praktiskie būvniecības darbi.

Aptuveni 35% no Rīgas brīvostas kravu apgrozījuma tiks pārvietoti no pilsētas centra un Rīgas vēsturiskā centra aizsardzības zonas uz tām piemērotāku teritoriju. Tiks arī līdzsvarots ostas kravu apgrozījums Daugavas labajā un kreisajā krastā, kas atbrīvos Rīgas centru no ostas terminālu saimnieciskās darbības ietekmes, tai skaitā pastiprinātas auto un dzelzceļa transporta plūsmas, trokšņiem un ogļu putekļiem.

(Materiāls ņemts no www.db.lv publikācijas)

Atklāts modernizētais Smiltenes tehnikums

12. novembrī Smiltenes tehnikumā tika atklātas ERAF finansētā rekonstrukcijas un modernizācijas projektā atjaunotās ēkas un mācību programmas. SIA „Latvijas energoceltnieks” veica darbus piecās ēkās, izveidojot vienotu tehnikuma mācību kompleksu, Smiltenes tehnikums uzskatāms par vienu no modernākajām profesionālās izglītības iestādēm Vidzemes reģionā.

Projekta ietvaros tika rekonstruētas skolas ēkas, t.sk. veterinārmedicīnas mācību ēka, mazo dzīvnieku klīnika, dienesta viesnīca. Mācību ēkā uzstādītas jaunas ergonomiskas mēbeles, iegādātas iekārtas un aprīkojums prioritāro – ēdināšanas un lauku tūrisma pakalpojumu, veterinārmedicīnas, autotransporta un transporta – izglītības programmu mācību procesa nodrošināšanai atbilstoši mūsdienu darba tirgus prasībām.

Izglītības programmu modernizācija norisinājās ciešā sadarbībā ar darba devēju  organizācijām – tūrisma, metālapstrādes, mašīnbūves un mašīnzinību, pārtikas rūpniecības un lauksaimniecības nozaru ekspertu padomēm.

Smiltenes tehnikuma specializācija ir ceļu būves un veterinārmedicīnas izglītība. Profesionālo praktisko ceļu būves mācību priekšmetu apguvei ir iegādāts mūsdienīgs mācību aprīkojums – ar trīsdimensiju (3D) mašīnu kontroli aprīkots Liebher buldozers un greiders, ekskavators, universālais iekrāvējs ar papildaprīkojumu, asfalta ieklājējs, Bobcat mašīna,  tehniskās palīdzības automašīna, kuras salonā ir metināšanas iekārta, strāvas ģenerators, kompresors, pneimatiskās iekārtas un instrumentu komplekts, kas ļauj veikt tehnikas apkopi lauka apstākļos.

No mazā aprīkojuma ir iegādāti pneimatiskie instrumenti, profesionālie instrumenti un iekārtas ceļu un iekārtu apkopei, iekārtu komplekts ceļa būves materiālu laboratorijai. Izveidota vienīgā Latvijā simulatoru – trenažieru klase ar greidera, ekskavatora, buldozera un iekrāvēja trenažieri.

Atjaunotajā veterinārmedicīnas klīnikā praktiskās mācības turpmāk notiks mūsdienīgā operāciju zālē, kurā uzstādīts ķirurģiskais lāzeris, anestēzijas iekārta, kapnogrāfs, elektrokoagulators, ar satelītu aprīkots operāciju LED apgaismojums, integrēta video kamera un monitors, kā arī vitālo funkciju uzraudzības monitors. Pēcoperāciju un izmeklēšanas telpās uzstādīta moderna diagnostikas aparatūra – ultrasonogrāfs, rentgena diagnostiskais komplekts, elektrokardiogrāfs, endoskops ar video sistēmu un monitoru, otoskops ar video kameru, sterilizācijas, laboratorijas iekārtas un manipulāciju iekārtas, kas audzēkņiem palīdzēs apgūt jaunākās ārstēšanas metodes. Audzēkņi mācību telpā ar videokameru starpniecību  varēs vērot, kas notiek operāciju zālē.

Izveidotas dabaszinātņu un matemātikas un datorzinību klases, kurās, izmantojot mūsdienīgas mācību metodes, elektroniskos mācību līdzekļus un e-vides sniegtās iespējas, mācību priekšmeti tiek apgūti saistībā ar reālo dzīvi. Uzstādītas interaktīvās tāfeles,  balsošanas pultis un projektori. Mācību procesā tiks izmantotas datu kameras, datori, četri simulatori-trenažieri, foto, video, audio un drukas tehnika. Izveidoti četri dabas zinību kabineti – matemātikas, fizikas, kā arī  bioloģijas, ķīmijas un vides zinību apgūšanai.

Lauku tūrisma un ēdināšanas programmu praktisko mācību bāzei ir izveidotas divas moderni aprīkotas mācību virtuves, kurās uzstādītas visas nepieciešamās krāsnis, plītis un profesionālās virtuves iekārtas. Ir izveidots jauns restorāns, veļas māja un pilna cikla trauku mazgātava.

(Materiāls ņemts no www.db.lv publikācijas)